12 Кві, 2023

ISO/IEC 27001 – Інформаційна безпека, кібербезпека та захист конфіденційності

Послуги Відповідності та Управління

Helps organizations meet regulatory requirements and industry standards.

Огляд стандарту ISO 27001 

ISO 27001 є всесвітньо визнаним стандартом для систем управління інформаційною безпекою (ISMS). У ньому викладаються вимоги до створення, впровадження, обслуговування і постійного вдосконалення системи управління інформаційною безпекою організації. "ISO" в стандарті ISO 27001 означає Міжнародну організацію по стандартизації, яка є неурядовою організацією, що розробляє і публикующей міжнародні стандарти. 

Стандарт ISO 27001 забезпечує систематичний і структурований підхід до управління інформаційними активами організації та їх захисту, включаючи чутливу і конфіденційну інформацію. Вона включає в себе процес управління ризиками, який допомагає організаціям виявляти, оцінювати і усувати ризики інформаційної безпеки. Стандарт також містить вимоги до встановлення політик, процедур, засобів контролю та інших заходів щодо зниження ризиків і захисту інформації від несанкціонованого доступу, розкриття, зміни, знищення і переривання роботи. 

Організації, які впроваджують стандарт ISO 27001, можуть продемонструвати свою прихильність передовим практикам інформаційної безпеки і поліпшити свої можливості по захисту інформаційних активів. Сертифікація за стандартом ISO 27001 є офіційним визнанням того, що система менеджменту інформаційної безпеки організації відповідає вимогам стандарту, і це може підвищити довіру до організації з боку клієнтів, партнерів та інших зацікавлених сторін. 

Стандарт ISO 27001 застосуємо до організацій усіх розмірів і типів і широко використовується в різних галузях промисловості для захисту конфіденційної інформації та ефективного управління ризиками інформаційної безпеки. 

Що таке Системи управління інформаційною безпекою (ISMS) і чому їх слід впроваджувати? 

Система управління інформаційною безпекою (ISMS) відноситься до системного підходу до управління інформаційними активами організації та їх захисту з допомогою набору політик, процедур, засобів контролю та інших заходів. ISMS забезпечує основу для виявлення, оцінки та управління ризиками інформаційної безпеки структурованим і скоординованим чином. 

Впровадження СУІБ, такого як ISO 27001, може принести організації ряд переваг, в тому числі: 

Управління інформаційною безпекою: ISMS забезпечує структуру управління інформаційною безпекою у всій організації, гарантуючи, що інформаційна безпека відповідає загальним цілям, завданням і стратегії управління ризиками організації. 

Управління ризиками: ISMS допомагає виявляти та оцінювати ризики інформаційної безпеки та впроваджувати відповідні засоби контролю та пом'якшення наслідків для ефективного управління цими ризиками. Це знижує вірогідність інцидентів безпеки та їх потенційних наслідків, захищаючи цінні інформаційні активи організації. 

Відповідність законодавчим та нормативним вимогам: ISMS допомагає організаціям дотримуватися правові, нормативні та договірні вимоги, пов'язані з інформаційною безпекою. Дотримання чинних законів, нормативних актів і стандартів може допомогти уникнути юридичних санкцій, штрафів і шкоди репутації. 

Довіра зацікавлених сторін: Впровадження СУІБ, таких як ISO 27001, демонструє прихильність організації кращим практикам інформаційної безпеки і забезпечує клієнтам, партнерам та іншим зацікавленим сторонам впевненість у тому, що їх інформація захищається систематичним і контрольованим чином. 

Поліпшені можливості для бізнесу: Багато організацій вимагають, щоб їхні партнери і постачальники демонстрували відповідність стандартам інформаційної безпеки, таких як ISO 27001, в якості попередньої умови для ділового партнерства. Впровадження ВИМ може відкрити нові можливості для бізнесу, задовольняючи таким вимогам і отримуючи конкурентну перевагу. 

Постійне вдосконалення: ISMS сприяє циклу постійного удосконалення за допомогою регулярного моніторингу, аналізу та вдосконалення методів забезпечення інформаційної безпеки. Це допомагає організаціям адаптуватися до мінливих загроз і технологій та гарантує, що інформаційна безпека залишається ефективною з плином часу. 

Чому є ISO 27001 такий популярний?

Стандарт ISO 27001 широко використовується з кількох причин: 

Глобальне визнання: ISO 27001 є міжнародно визнаним стандартом для систем управління інформаційною безпекою (ISMS), розробленими Міжнародною організацією по стандартизації (ISO). Вона отримала широке визнання в різних галузях промисловості і секторах по всьому світу. Організації часто вибирають стандарт ISO 27001 з-за його надійності, репутації та визнання клієнтами, партнерами та зацікавленими сторонами по всьому світу. 

Всеосяжна Рамкова програма: ISO 27001 забезпечує всеосяжну основу для управління ризиками інформаційної безпеки систематичним і структурованим чином. Вона включає вимоги до створення, впровадження, підтримання і постійного вдосконалення СУІБ, що охоплюють такі області, як оцінка ризиків, обробка ризиків, політики, процедури, засоби контролю, моніторинг та огляд. Платформа є гнучкою і може бути адаптована до різних організаційних розмірами, типами і секторами, що робить її придатною до широкого кола організацій. 

Підхід, заснований на оцінці ризику: ISO 27001 використовує ризик-орієнтований підхід до інформаційної безпеки, який відповідає сучасним практикам управління ризиками. У ньому особлива увага приділяється виявленню та оцінці ризиків інформаційної безпеки та впровадження відповідних засобів контролю і заходів з пом'якшення наслідків для ефективного управління цими ризиками. Такий підхід дозволяє організаціям розставляти пріоритети у своїх зусиллях щодо забезпечення інформаційної безпеки на основі рівня ризику, що робить його практичним і ефективним підходом до управління інформаційною безпекою. 

Вимоги до відповідності: Багато організацій, особливо ті, які мають справу з конфіденційною інформацією або підпорядковуються законодавчим і нормативним вимогам, прагнуть отримати сертифікат ISO 27001, щоб продемонструвати відповідність стандартам інформаційної безпеки. ISO 27001 надає структуровану і проверяемую структуру, яка може допомогти організаціям відповідати нормативним вимогам і продемонструвати належну обачність захисту інформаційних активів. 

Бізнес-Вимоги: Сертифікація ISO 27001 може бути бізнес-вимогою або конкурентною перевагою для організацій в певних галузях або при роботі з клієнтами, партнерами або постачальниками, яким потрібна демонстрація можливостей інформаційної безпеки. Сертифікація ISO 27001 може відкрити нові можливості для бізнесу та підвищити репутацію організації, оскільки вона забезпечує зацікавленим сторонам впевненість в ефективному управлінні інформаційною безпекою. 

Постійне Вдосконалення: Стандарт ISO 27001 сприяє циклу постійного вдосконалення, що вимагає регулярного моніторингу, перегляду та вдосконалення методів забезпечення інформаційної безпеки. Це допомагає організаціям постійно приділяти увагу поліпшенню своєї системи інформаційної безпеки, адаптації до мінливих загроз і технологій та забезпечення ефективного захисту своїх інформаційних активів. 

Принципи стандарту ISO 27001 

Стандарт ISO 27001 заснований на наборі принципів, які забезпечують основу для створення, впровадження, підтримання і постійного вдосконалення ефективної СУІБ. Ці принципи полягають у наступному: 

Оцінка ризиків: Стандарт ISO 27001 підкреслює важливість проведення оцінок ризиків для виявлення та оцінки ризиків інформаційної безпеки, які можуть вплинути на конфіденційність, цілісність і доступність інформаційних активів організації. Оцінка ризиків допомагає організаціям зрозуміти свій ризиковий ландшафт і приймати обгрунтовані рішення про те, як управляти ризиками. 

Обробка ризиків: Стандарт ISO 27001 вимагає від організацій впровадження відповідних заходів по обробці ризиків для ефективного управління виявленими ризиками. Це включає в себе вибір і впровадження засобів контролю інформаційної безпеки, таких як політики, процедури та технічні заходи для зниження ризиків до прийнятного рівня. 

Контекстуальний підхід: ISO 27001 просуває контекстуальний підхід до інформаційної безпеки, беручи до уваги організаційний контекст, включаючи його внутрішні та зовнішні фактори, правові та нормативні вимоги, а також потреби та очікування зацікавлених сторін. Це гарантує, що СУІБ відповідає цілям, завданням і стратегічному напрямку організації. 

Цикл PDCA (Плануй-Роби-Перевіряй-Дій): Стандарт ISO 27001 відповідає циклу PDCA, який являє собою підхід до безперервного вдосконалення, що складається з чотирьох етапів: планування (встановлення СУІБ та визначення цілей інформаційної безпеки), Виконання (впровадження та експлуатація СУІБ), Перевірка (моніторинг та аналіз ефективності СУІБ) і Дія (прийняття коригувальних дій і внесення поліпшень). Цей ітеративний підхід гарантує, що ISMS постійно переглядається, оцінюється і вдосконалюється з плином часу. 

Лідерство і Цілеспрямованість: Стандарт ISO 27001 підкреслює важливість лідерства і прихильності вищого керівництва у створенні, впровадженні і підтримці ефективної СУІБ. Вище керівництво несе відповідальність за забезпечення лідерства, визначення напрямку і створення культури інформаційної безпеки всередині організації. 

Процесний підхід: Стандарт ISO 27001 підтримує процесний підхід до управління інформаційною безпекою, який включає в себе ідентифікацію, документування та впровадження процесів для управління ризиками інформаційної безпеки систематичним і скоординованим чином. Це гарантує, що методи забезпечення інформаційної безпеки будуть інтегровані у загальні процеси і операції організації. 

Комплексний Підхід: ISO 27001 заохочує інтеграцію управління інформаційною безпекою в загальну систему менеджменту організації, приводячи її у відповідність з іншими управлінськими дисциплінами, такими як управління якістю, управління ризиками та управління безперервністю бізнесу. Це допомагає організаціям застосовувати цілісний і інтегрований підхід до управління ризиками та досягненню бізнес-цілей. 

Документування та Прийняття рішень, заснованих на фактичних даних: Стандарт ISO 27001 вимагає від організацій документувати свої ВИМ, включаючи політики, процедури і запису, і використовувати прийняття рішень на основі фактичних даних для забезпечення ефективності методів забезпечення інформаційної безпеки та їх відповідності цілям і вимогам організації. 

Ці принципи забезпечують організаціям основу для створення і підтримання ефективної СУІБ, заснованої на вимогах стандарту ISO 27001, допомагаючи їм систематично і структуровано управляти ризиками інформаційної безпеки і постійно поліпшувати своє положення в області інформаційної безпеки. 

Що таке елементи управління з Додатком А і стандарту ISO 27001 

Додаток А відноситься до набору засобів контролю і завдань контролю, які включені в стандарт ISO/IEC 27001. В додатку а приведено повний список засобів контролю, які організації можуть обрати для впровадження у свою систему управління інформаційною безпекою (ISMS) на основі вимог стандарту ISO 27001. Ці елементи управління організовані в 14 доменів управління, які є: 

Додаток A. 5 – Політики інформаційної безпеки: Цей домен включає в себе елементи керування, пов'язані з встановленням і підтриманням політик, процедур і процесів інформаційної безпеки. 

Додаток A. 6 – Організація інформаційної безпеки: Ця область включає в себе елементи керування, пов'язані з управлінням і організацією інформаційної безпеки, такі як ролі і обов'язки, розподіл обов'язків і безпека персоналу. 

Додаток A. 7 – Безпека людських ресурсів: Ця область включає засоби контролю, пов'язані з управлінням людськими ресурсами в контексті інформаційної безпеки, такі як набір персоналу, навчання та інформаційні програми. 

Додаток A. 8 – Управління активами: Ця область включає в себе елементи керування, пов'язані з управлінням інформаційними активами, такі як ідентифікація, класифікація та обробка інформаційних активів. 

Додаток А 9 – Контроль доступу: Цей домен включає в себе елементи керування, пов'язані з управлінням доступом до інформаційних систем і ресурсів, включаючи управління доступом користувачів, аутентифікацію і авторизацію. 

Додаток A. 10 – Криптографія: Цей домен включає в себе елементи керування, пов'язані з використанням криптографічних методів для захисту інформації, таких як шифрування, управління ключами та криптографічні протоколи. 

Додаток A. 11 – Фізична і Екологічна Безпека: Ця область включає засоби контролю, пов'язані з фізичним захистом інформації та засобів обробки інформації, такі як контроль фізичного доступу, технічне обслуговування обладнання і захист від загроз навколишнього середовища. 

Додаток А. 12 – Безпека операцій: Цей домен включає в себе елементи керування, пов'язані з операційними аспектами інформаційної безпеки, такими як операційні процедури, системний моніторинг і управління інцидентами. 

Додаток А 13 – Безпека комунікацій: Цей домен включає в себе елементи керування, пов'язані з захистом інформації під час її передачі, такі як мережева безпека, передача даних і електронні повідомлення. 

Додаток А 14 – Придбання, розробка і технічне обслуговування системи: Ця область включає в себе елементи керування, пов'язані з придбанням, розробкою та обслуговуванням інформаційних систем, включаючи специфікацію вимог, розробку системи та управління змінами. 

Додаток а 15 – Взаємовідносини з постачальниками: Цей домен включає в себе елементи керування, пов'язані з управлінням взаємовідносинами з постачальниками з точки зору інформаційної безпеки, такі як вибір постачальника, моніторинг та угоди про рівень обслуговування. 

Додаток а 16 – Керування інцидентами інформаційної безпеки: Цей домен включає в себе елементи керування, пов'язані з керуванням інцидентами та подіями інформаційної безпеки, включаючи звітність, реагування і витяг уроків з інцидентів. 

Додаток а 17 – Безперервність інформаційної безпеки: Цей домен включає в себе елементи керування, пов'язані з забезпеченням доступності інформації і засобів обробки інформації під час збоїв, такі як планування безперервності бізнесу, резервне копіювання і відновлення. 

Додаток А 18 – Дотримання: Цей домен включає в себе засоби контролю, пов'язані з дотриманням правових, регулятивних та договірних вимог, таких як дотримання політик інформаційної безпеки, правил конфіденційності та прав інтелектуальної власності. 

Ці домени контролю охоплюють широкий спектр областей інформаційної безпеки і надають організаціям всеосяжний набір засобів контролю, які можуть бути адаптовані до їх конкретних потреб для ефективного управління ризиками інформаційної безпеки і захисту своїх інформаційних активів. Організації можуть обирати та впроваджувати засоби контролю з Додатка А на основі своїх рішень щодо оцінки ризиків та їх обробці для досягнення відповідності стандарту ISO 27001 та покращення загального стану інформаційної безпеки. 

Хто може проводити аудити на відповідність стандарту ISO 27001? 

Аудити на відповідність стандарту ISO 27001 зазвичай проводяться кваліфікованими і незалежними аудиторами, які добре інформовані про вимоги стандарту ISO 27001 та передових практиках інформаційної безпеки. Цих аудиторів часто називають провідними аудиторами стандарту ISO 27001 або аудиторами системи менеджменту інформаційної безпеки (ISMS). 

Існує кілька типів аудиторів, які можуть проводити аудити на відповідність стандарту ISO 27001, включаючи: 

Внутрішні Аудитори: Це аудитори, найняті організацією, яка прагне отримати сертифікат ISO 27001, і відповідальні за проведення внутрішніх аудитів СУІБ організації. Внутрішні аудитори повинні бути незалежними та неупередженими і володіти необхідними знаннями та навичками для ефективного проведення аудитів. 

Зовнішні Аудитори: Це аудитори, які не найняті організацією, яка прагне отримати сертифікат ISO 27001, і незалежні від організації. Зовнішні аудитори можуть працювати в органі по сертифікації, який є сторонньою організацією, акредитованою для сертифікації організацій на відповідність стандарту ISO 27001. Вони також можуть працювати в якості незалежних консультантів або аудиторів, найнятих організацією для проведення аудиту. 

Аудитори Органів з сертифікації: Це аудитори, які працюють в органі по сертифікації, який є незалежною організацією, акредитованою для сертифікації організацій на відповідність стандарту ISO 27001. Аудитори органів з сертифікації відповідають за проведення аудитів відповідно до вимог стандарту ISO 27001 та видачу сертифікатів ISO 27001 організаціям, які успішно демонструють відповідність. 

Важливо відзначити, що аудити на відповідність стандарту ISO 27001 повинні проводитися компетентними аудиторами, які володіють необхідними знаннями, навичками і досвідом в області систем управління інформаційною безпекою та вимог стандарту ISO 27001. Організаціям, які бажають отримати сертифікат ISO 27001, слід ретельно відбирати своїх аудиторів або органи із сертифікації на основі їх акредитації, репутації і досвіду, щоб забезпечити ретельний і надійний процес аудиту. 

Як отримати сертифікат ISO 27001

Організації можуть отримати сертифікат ISO 27001 в акредитованих органах з сертифікації. Ці органи з сертифікації є незалежними організаціями, уповноваженими оцінювати відповідність організацій стандарту ISO 27001 та видавати сертифікати ISO 27001 організаціям, які успішно демонструють відповідність. 

Щоб отримати сертифікат ISO 27001, організації можуть виконати наступні дії: 

1. Виберіть Акредитований орган з сертифікації: Дослідіть і визначте акредитовані органи з сертифікації, які визнані та уповноважені видавати сертифікати ISO 27001. Акредитація гарантує, що орган по сертифікації відповідає певним критеріям компетентності, неупередженості та добросовісності. 

2. Зверніться до Органу з сертифікації: Зверніться в обраний орган з сертифікації, щоб висловити свою зацікавленість в отриманні сертифікату ISO 27001. Запросіть інформацію про їх процесі сертифікації, термінах і збори. 

3. Підготовка до аудиту: Орган з сертифікації проведе аудит Системи менеджменту інформаційної безпеки вашої організації (ISMS), щоб оцінити її відповідність вимогам стандарту ISO 27001. Підготуйте свою організацію до аудиту шляхом впровадження необхідних засобів контролю, документування ваших СУІБ та проведення внутрішніх аудитів. 

4. Провести сертифікаційний аудит: Орган з сертифікації проведе початковий сертифікаційний аудит, який зазвичай включає аудит на етапі 1 і аудит на етапі 2. Аудит етапу 1 - це перевірка документації, в ході якої орган із сертифікації оцінює готовність вашої організації до аудиту етапу 2. Аудит на етапі 2 - це оцінка на місці, в ході якої орган із сертифікації перевіряє впровадження та ефективність ваших коштів управління ISMS. 

5. Усуває невідповідності: Якщо в ході сертифікаційного аудиту будуть виявлені які-небудь невідповідності (відхилення від вимог ISO 27001), виправте їх і надайте докази вжитих коригувальних дій. 

6. Отримаєте сертифікат ISO 27001.: Якщо ваша організація успішно продемонструє відповідність вимогам стандарту ISO 27001, орган з сертифікації видає сертифікат ISO 27001, що свідчить про те, що ваша організація сертифікована на відповідність стандарту ISO 27001. Сертифікат, як правило, дійсний протягом певного періоду (наприклад, 3 років) і підлягає наглядового аудиту для забезпечення постійної відповідності. 

Важливо зазначити, що процес отримання сертифіката ISO 27001 може змінюватись в залежності від органу з сертифікації, і це вимагає прихильності впровадження і підтримання ефективної СУІБ. Організаціям слід ретельно вибирати акредитований орган по сертифікації, ретельно готуватися до аудиту та забезпечувати постійну відповідність вимогам стандарту ISO 27001 для підтримки терміну дії сертифіката. 

Чи існують якісь штрафи за недотримання? 

ISO 27001 є добровільним стандартом, і прямих штрафних санкцій, пов'язаних з недодержанням, не існує. Однак можуть виникнути наслідки для організацій, які не дотримуються вимоги стандарту ISO 27001 або вирішують не проводити сертифікацію. Ці наслідки можуть змінюватись в залежності від конкретних обставин і вимог відповідних законів, нормативних актів, контрактів або галузевих стандартів. Ось деякі потенційні наслідки недотримання: 

Правові та нормативні наслідки: В залежності від юрисдикції і галузі організації можуть зіткнутися з правовими і нормативними наслідками за недотримання вимог інформаційної безпеки. Наприклад, якщо організація не дотримується правил захисту даних, такі як Загальний регламент щодо захисту даних (GDPR) в Європейському союзі, їй можуть загрожувати штрафи, пені, судові позови або збиток репутації. 

Договірні наслідки: Організації можуть мати контракти з клієнтами, партнерами або постачальниками, які вимагають дотримання стандарту ISO 27001 або інших стандартів інформаційної безпеки. Недотримання вимог може призвести до порушення контракту, фінансових штрафів, втрату ділових можливостей або пошкодження відносин із зацікавленими сторонами. 

Репутаційні наслідки: Недотримання стандарту ISO 27001 або інших стандартів інформаційної безпеки може привести до нанесення збитку репутації, втрату довіри клієнтів, негативної розголосу і потенційну втрату ділових можливостей. 

Операційні наслідки: Нездатність впровадити ефективні засоби контролю інформаційної безпеки у відповідності з вимогами стандарту ISO 27001 може призвести до інцидентів безпеки, джерел даних, фінансових втрат, збоїв у роботі або інших несприятливих впливів на операції організації. 

Конкурентні недоліки: Організації, що працюють у суворо регульованих галузях або конкуруючі за контракти або партнерські відносини, можуть зіткнутися з конкурентним недоліком, якщо у них немає сертифіката ISO 27001 або вони не можуть продемонструвати відповідність вимогам інформаційної безпеки. 

Важливо зазначити, що наслідки недотримання стандарту ISO 27001 або інших вимог інформаційної безпеки можуть змінюватись в залежності від конкретних обставин та чинних законів, нормативних актів, контрактів або галузевих стандартів. Організаціям слід ретельно оцінювати ризики та потенційні наслідки недотримання вимог і вживати належних заходів по впровадженню і підтримці ефективних засобів контролю інформаційної безпеки для зниження цих ризиків. 

Інші Послуги

Готові до безпеки?

зв'язатися з нами