14 Лют, 2023

Недостатнє ведення журналу та моніторинг

Vulnerability Assessment as a Service (VAaaS)

Tests systems and applications for vulnerabilities to address weaknesses.

Недостатнє ведення журналу та моніторинг це вразливість, яка виникає, коли програма або система неадекватно записує і відстежує події, що ускладнює виявлення інцидентів безпеки і реагування на них. Це може дозволити зловмисникам проводити атаки, залишаючись непоміченими, а також може перешкодити зусиллям з реагування на інциденти. Щоб зменшити цю уразливість, важливо впровадити надійні можливості ведення журналу та моніторингу, а також встановити процедури для своєчасного аналізу подій та реагування на них.

Приклад уразливого коду на різних мовах програмування:

• Python:

				
					import logging
logging.basicConfig(filename='example.log', level=logging.INFO)

def login(username, password):
  if username == 'admin' and password == 'password':
    logging.info('Successful login by admin')
    return True
  else:
    logging.error(f'Failed login attempt with username: {username}')
    return False

				
			

У цьому прикладі login функція реєструє успішний вхід в систему за допомогою admin користувача до файлу журналу, але він не надає жодних попереджень чи повідомлень. Крім того, він реєструє невдалі спроби входу в систему, але не містить жодних відомостей про спробу, крім імені користувача.

• Java:

				
					import java.util.logging.Logger;

public class Example {
  private static final Logger LOGGER = Logger.getLogger(Example.class.getName());

  public boolean login(String username, String password) {
    if (username.equals("admin") && password.equals("password")) {
      LOGGER.info("Successful login by admin");
      return true;
    } else {
      LOGGER.severe(String.format("Failed login attempt with username: %s", username));
      return false;
    }
  }
}

				
			

Цей приклад Java схожий на приклад Python. Він реєструє успішні і невдалі спроби входу в систему за допомогою вбудованого java.util.logging.Logger клас. Однак він не надає жодних попереджень чи повідомлень.

• Ruby:

				
					require 'logger'

def login(username, password)
 logger = Logger.new('example.log')
 if username == 'admin' && password == 'password'
  logger.info('Successful login by admin')
  return true
 else
  logger.error("Failed login attempt with username: #{username}")
  return false
 end
end

				
			

Цей приклад Ruby схожий на приклади Python і Java. Він реєструє успішні і невдалі спроби входу в систему в файл журналу з допомогою вбудованого Logger клас. Однак він не надає жодних попереджень чи повідомлень.

• JavaScript Node.js ):

				
					const { createLogger, format, transports } = require('winston');

const logger = createLogger({
 level: 'info',
 format: format.combine(
  format.timestamp(),
  format.json()
 ),
 transports: [
  new transports.File({ filename: 'example.log' })
 ]
});

function login(username, password) {
 if (username === 'admin' && password === 'password') {
  logger.log('info', 'Successful login by admin');
  return true;
 } else {
  logger.log('error', `Failed login attempt with username: ${username}`);
  return false;
 }
}

				
			

Це Node.js у прикладі використовується winston бібліотека журналу для запису успішних і невдалих спроб входу в систему в файл журналу. Він також включає в себе тимчасову мітку і журналів у форматі JSON для кращого синтаксичного аналізу. Однак він не надає жодних попереджень чи повідомлень.

Приклади експлуатації Недостатнє ведення журналу та моніторинг вразливі місця

 • Крадіжка даних: Зловмисники можуть використовувати недостатнє ведення журналу та моніторинг для крадіжки конфіденційної інформації, такої як облікові дані для входу, особисті дані і фінансова інформація, систем, не будучи виявленими.

 • Шкідливі атаки: Зловмисники можуть використовувати шкідливе ПО для використання вразливостей, пов'язаних з недостатнім веденням журналу і моніторингом, для отримання доступу до систем і здійснення шкідливих дій, таких як крадіжка даних, проведення DDoS-атак і поширення спаму.

 • Підвищення привілеїв: Зловмисники можуть використовувати недостатнє ведення журналу та моніторинг для отримання підвищених привілеїв в системі, що дозволяє їм проводити більш руйнівні атаки.

 • Відмова в обслуговуванні: Зловмисники можуть використовувати недостатнє ведення журналу та моніторинг для проведення атак типу "відмова в обслуговуванні", які перевантажують систему і призводять до збою або відмови відповідати на запити.

 • Розширені постійні погрози (APT): APT - це цільові атаки, які використовують складні методи для отримання доступу до систем і залишаються непоміченими протягом тривалого часу. Зловмисники можуть використовувати недостатнє ведення журналу та моніторинг, щоб замести свої сліди і залишатися прихованими.

Методи підвищення привілеїв при недостатньому ведення журналу та моніторингу вразливі місця

Методи підвищення привілеїв при вразливості з недостатнім протоколюванням і моніторингом зазвичай досягаються за рахунок використання того факту, що події та дії безпеки не відстежуються або не реєструються належним чином, що може дозволити зловмиснику залишатися непоміченим і виконувати додаткові шкідливі дії. Деякі поширені методи підвищення привілеїв у цьому контексті включають:

 1. Використання "сліпих зон" при протоколюванні і моніторингу: зловмисники можуть спробувати виконати дії, які, на їхню думку, не будуть виявлені, оскільки вони не піддаються активному моніторингу. Це може включати в себе маніпулювання даними або системами таким чином, щоб не викликати аварійних сигналів або подій реєстрації.

 2. Внесення неправдивої інформації у журнали: зловмисники можуть спробувати внести неправдиву інформацію в журнали, щоб приховати свої дії або відвернути увагу від дій, які вони роблять. Це може включати в себе втручання у файли журналів, зміна часових міток або маніпулювання іншими метаданими.

 3. Використання адміністративних привілеїв: якщо зловмисник може отримати адміністративні привілеї в системі, він може обійти обмеження ведення журналу та моніторингу та виконувати дії, не залишаючи слідів.

 4. Зловживання законними обліковими записами користувачів: зловмисники можуть спробувати отримати доступ до законних облікових записів користувачів з підвищеними привілеями і використовувати їх для виконання шкідливих дій. Використовуючи законні облікові записи, зловмисники можуть уникнути виявлення і робити вигляд, що вони ведуть звичайну діяльність.

В цілому, ключем до запобігання підвищення привілеїв через недостатнє ведення журналу та моніторингу вразливостей є забезпечення належного моніторингу та реєстрації всіх дій в системі, а також запровадження механізмів, що перешкоджають зловмисникам маніпулювати або вводити неправдиву інформацію в ці журнали.

Загальна методологія та контрольний список із-за недостатнього ведення журналу та моніторингу вразливі місця

 1. Визначте області, в яких необхідні ведення журналу та моніторинг: Визначте критичні системи, служби, додатки і дані, які вимагають ведення журналу та моніторингу. Це допоможе вам зосередити свої зусилля і ресурси на найбільш важливих областях.

 2. Визначте вимоги до ведення журналу та моніторингу: визначте, які дані повинні реєструватися і відслідковуватися, як часто і з ким. Це допоможе гарантувати, що всі необхідні дії будуть зафіксовані в журналах і що відповідні події будуть помічені для подальшого виконання.

 3. Впровадження рішень для ведення журналу та моніторингу: Виберіть відповідні інструменти і системи ведення журналу та моніторингу, такі як системи управління інформацією про безпечність та подіями (SIEM), системи виявлення та запобігання вторгнень (IDPS) і інструменти мережевого моніторингу. Налаштуйте ці інструменти для збору і зберігання необхідних даних.

 4. Протестуйте рішення для ведення журналу та моніторингу: Протестуйте рішення для ведення журналу та моніторингу, щоб переконатися, що вони збирають усі необхідні дані і дані зберігаються і аналізуються правильно. Це допоможе гарантувати, що ви зможете ефективно виявляти інциденти безпеки і реагувати на них.

 5. Розробка процедур реагування: Розробка процедур реагування на інциденти безпеки, які виявляються з допомогою ведення журналу та моніторингу. Це повинно включати кроки з розслідування інцидентів, визначення масштабів інциденту, а також локалізації та усунення збитків.

 6. Моніторинг та перевірка: Регулярно відстежуйте і перевіряйте свої рішення для ведення журналу та моніторингу, щоб переконатися, що вони працюють належним чином і збирають усі необхідні дані. Це допоможе вам визначити області, які потребують поліпшення, та забезпечити, щоб ваша система безпеки залишалася надійною.

Набір інструментів для використання Недостатнього ведення журналу та моніторингувразливі місця

Топ-10 Ручних Інструментів:

• OWASP ZAP: Сканер безпеки веб-додатків з відкритим вихідним кодом, який може допомогти виявити уразливості в системі безпеки, включаючи недостатнє ведення журналу та моніторинг.
• Burp Suite: Популярний набір інструментів, що використовуються для тестування безпеки веб-додатків, включаючи виявлення недостатнього ведення журналу та моніторингу.
• Nmap: Інструмент дослідження мережі та аудиту безпеки, який може допомогти виявити уразливості і проблеми безпеки, включаючи недостатнє ведення журналу та моніторинг.
• Nikto: Сканер веб-сервера, який може виявляти уразливості веб-сервера, включаючи недостатнє ведення журналу та моніторинг.
• Metasploit Framework: Інструмент тестування на проникнення, який, крім іншого, може використовуватися для перевірки на недостатнє ведення журналу та моніторинг вразливостей.
• Nessus: Сканер вразливостей, який може виявляти проблеми безпеки, включаючи недостатнє ведення журналу та моніторинг.
• OpenVAS: Сканер вразливостей з відкритим вихідним кодом, який може виявляти уразливості в системі безпеки, включаючи недостатнє ведення журналу та моніторинг.
• Acunetix: Сканер веб-вразливостей, який може виявляти уразливості в системі безпеки, включаючи недостатнє ведення журналу та моніторинг.
• Qualys: Хмарна платформа безпеки і відповідності вимогам, яка може виявляти проблеми безпеки, включаючи недостатнє ведення журналу та моніторинг.
• Lynis: Інструмент аудиту безпеки, який може виявляти уразливості в системі безпеки, включаючи недостатнє ведення журналу та моніторинг.

Автоматичні Інструменти:

• Graylog: Інструмент керування журналами та аналізу, який може виявляти події безпеки і попереджати про них, включаючи недостатнє ведення журналу та моніторинг.
• ELK Stack: Набір інструментів з відкритим вихідним кодом, що використовуються для аналізу і візуалізації журналів, включаючи виявлення недостатнього ведення журналу та моніторингу.
• Splunk: Платформа для збору, аналізу і візуалізації машинних даних, які можуть допомогти виявити недостатнє ведення журналу та моніторинг.
• LogRhythm: Платформа аналізу безпеки, яка може виявляти інциденти безпеки, включаючи недостатнє ведення журналу та моніторинг.
• SolarWinds Log & Event Manager: Інструмент керування журналами та аналізу, який може виявляти проблеми безпеки, включаючи недостатнє ведення журналу та моніторинг.
• IBM QRadar: Платформа аналізу безпеки, яка може виявляти інциденти безпеки і реагувати на них, включаючи недостатнє ведення журналу та моніторинг.
• AlienVault USM: Єдина платформа управління безпекою, яка може виявляти інциденти безпеки і реагувати на них, включаючи недостатнє ведення журналу та моніторинг.
• McAfee Enterprise Security Manager: Інструмент управління інформацією про безпечність та подіями, який може виявляти інциденти безпеки, включаючи недостатнє ведення журналу та моніторинг.
• Rapid7 InsightIDR: Хмарний інструмент управління інформацією про безпечність та подіями, який може виявляти інциденти безпеки і реагувати на них, включаючи недостатнє ведення журналу та моніторинг.
• Sumo Logic: Хмарний інструмент управління та аналізу журналів, який може виявляти проблеми безпеки, включаючи недостатнє ведення журналу та моніторинг.

Середній бал CVSS за Недостатнє ведення журналу та моніторинг вразливі місця

Уразливості з недостатнім протоколюванням і моніторингом вважаються уразливими високого ступеня серйозності, оскільки вони можуть дозволити зловмисникам виконувати шкідливі дії, такі як видалення конфіденційних даних або збереження зберігання в мережі, не будучи виявленими. Загальна система оцінки вразливостей (CVSS) - це структура, яка забезпечує стандартну методологію оцінки та оцінки серйозності вразливостей.

Оцінка CVSS за недостатнє ведення журналу та моніторинг вразливостей може змінюватись в залежності від таких факторів, як масштаб уразливості, вірогідність успішної експлуатації та вплив на конфіденційність, цілісність і доступність вразливою системи. Однак, оскільки ці уразливості часто вважаються критичними, вони можуть мати оцінки CVSS в діапазоні від 7 до 10, що вказує на те, що вони є дуже серйозними і повинні бути усунуті в терміновому порядку.

Загальна перерахування слабких місць (CWE)

Загальна перерахування слабких місць (CWE) - це розроблений співтовариством список поширених слабких місць безпеки програмного забезпечення. Ось топ-10 вразливостей з недостатнім веденням журналу і моніторингом за версією CWE, а також короткий опис:

 1. CWE-778: Недостатнє ведення журналу – ця слабкість виникає, коли системі не вдається зареєструвати події, пов'язані з безпекою, що ускладнює виявлення інцидентів безпеки і реагування на них.

 2. CWE-524: Розкриття інформації через ведення журналу – ця вразливість виникає, коли конфіденційна інформація реєструється у вигляді відкритого тексту, де до неї можуть отримати доступ зловмисники або інші неавторизовані боку.

 3. CWE-779: Збій при очищенні даних в іншій площині – ця вразливість виникає, коли функції ведення журналу та моніторингу не вдається очистити дані, що вводяться користувачем, що призводить до атак з використанням ін'єкцій та інших вразливостей.

 4. CWE-527: Використання журналів з неправильно певним вмістом – ця вразливість виникає, коли неправильно визначені дані журналу, що призводить до неповною або суперечливою записів, які ускладнюють ідентифікацію інцидентів безпеки.

 5. CWE-778: Недостатній моніторинг – ця слабкість виникає, коли системі не вдається належним чином відстежувати інциденти безпеки, що призводить до затримки або неповного реагування на інциденти.

 6. CWE-221: Розкриття інформації через рядка запиту в запиті GET – ця вразливість виникає, коли конфіденційна інформація включається до URL-адреси або рядка запиту, де до неї можуть отримати доступ і увійти зловмисники або інші неавторизовані боку.

 7. CWE-522: Недостатньо захищені облікові дані – ця вразливість виникає, коли облікові дані (наприклад, паролі або ключі API) реєструються у вигляді відкритого тексту, де до них можуть отримати доступ зловмисники або інші неавторизовані боку.

 8. CWE-532: Розкриття інформації через файли журналів – ця вразливість виникає, коли конфіденційна інформація реєструється у вигляді відкритого тексту чи в іншому доступному форматі, де до неї можуть отримати доступ зловмисники або інші неавторизовані боку.

 9. CWE-544: Відсутність аутентифікації для критично важливих функцій – ця вразливість виникає, коли критично важливі функції не проходять належну перевірку автентичності, що ускладнює відстеження несанкціонованого доступу або інших інцидентів безпеки і реагування на них.

 10. CWE-785: Використання маніпулювання шляхами в іменах файлів журналів – ця слабкість виникає, коли файли журналів створюються з допомогою користувальницьких даних, якими зловмисники можуть маніпулювати, щоб уникнути виявлення або виконати інші атаки.

Недостатнє ведення журналу та моніторинг вразливостей подвиги

Проблеми, пов'язані з недостатнім протоколюванням і моніторингом (ILM) зверніться до відсутності достатніх механізмів ведення журналу та моніторингу в системі, що може привести до різних проблем безпеки. При відсутності належного ведення журналу та моніторингу може бути важко виявляти інциденти безпеки і реагувати на них, такі як несанкціонований доступ, витік даних і шкідливі дії.

Ось деякі з експлойтів, які можуть виникнути в результаті вразливостей ILM:

 1. Витоку даних: Без належного ведення журналу та моніторингу може бути важко виявити витік даних і своєчасно відреагувати. Це може призвести до витоку, крадіжці або продажу конфіденційної інформації на чорному ринку.

 2. Несанкціонований доступ: Недостатнє ведення журналу та моніторинг можуть ускладнити виявлення несанкціонованого доступу до системи або мережі. Це може призвести до того, що зловмисник зможе вкрасти конфіденційну інформацію або скомпрометувати систему іншими способами.

 3. Шкідливі дії: Якщо ведення журналу та моніторинг відсутні, може бути важко виявити, коли хтось займається шкідливими діями, такими як спроба крадіжки конфіденційної інформації, поширення шкідливого ПЗ або участь в інших типах кібератак.

 4. Порушення відповідності вимогам: У деяких галузях нормативні акти вимагають, щоб організації підтримували належні системи реєстрації та моніторингу, щоб гарантувати, що конфіденційна інформація обробляється належним чином. Недостатнє ведення журналу та моніторинг можуть призвести до недотримання цих правил, що може призвести до штрафів або інших санкцій.

Практика в тестуванні на недостатнє ведення журналу та моніторинг вразливі місця

Практика тестування на предмет вразливостей недостатнього ведення журналу та моніторингу (ILM) є важливим кроком у виявленні та усуненні слабких місць безпеки в системі. Ось кілька кроків, які ви можете зробити для перевірки на наявність вразливостей ILM:

 1. Визначення критично важливих даних: визначте, які дані є конфіденційними чи критично важливими для вашої організації, а також протоколювання та моніторинг необхідні для їх захисту.

 2. Визначте вимоги до ведення журналу та моніторингу: встановіть вимоги до того, які події необхідно реєструвати і як вони будуть відслідковуватися, наприклад, події аутентифікації, системні зміни і доступ до критично важливих даних.

 3. Розробка сценаріїв тестування: створення сценаріїв тестування, що імітують потенційні загрози або вектори атак, та оцінка здатності виявляти їх і реагувати на них. Наприклад, ви можете імітувати атаку методом перебору паролів користувачів або спробувати отримати доступ до критично важливих даних з невірними обліковими даними.

 4. Перегляд журналів: перегляньте журнали, створені системою під час сценаріїв тестування, щоб переконатися, що події належним чином реєструються і відслідковуються. Шукайте будь-які прогалини або слабкі місця в процесі ведення журналу та моніторингу і при необхідності внести корективи.

 5. Усунення вразливостей: усунення будь-яких недоліків, виявлених під час тестування, таких як поліпшення процедур ведення журналу та моніторингу, настройка додаткових засобів ведення журналу та моніторингу або впровадження нових засобів контролю безпеки.

 6. Повторне тестування: регулярно проводите тестування, щоб переконатися, що система залишається безпечною, і виявити будь-які нові уразливості, які могли виникнути.

Для дослідження Недостатньо протоколювання і моніторингу вразливі місця

Якщо ви хочете вивчити уразливості недостатнього ведення журналу та моніторингу (ILM), ось кілька тем, на яких вам слід зосередитися:

 • Визначення і вплив вразливостей ILM: розуміння того, що таке уразливості ILM і який вплив вони можуть зробити на безпеку організації. Це включає в себе різні уразливості, які можуть виникнути в результаті недостатнього ведення журналу та моніторингу.

 • Рекомендації по веденню журналу і моніторингу: Дізнайтеся про найкращі методи ведення журналу та моніторингу, в тому числі про те, які події слід реєструвати і відстежувати, як ідентифікувати критично важливі дані і як встановити ефективні процедури ведення журналу та моніторингу.

 • Інструменти і технології для ведення журналу та моніторингу: Ознайомтеся з різними інструментами і технологіями, використовуваними для ведення журналу та моніторингу, включаючи системи керування журналами, засоби управління інформацією про безпечність та подіями (SIEM), а також системи виявлення та запобігання вторгнень (IDS / IPS).

 • Вимоги відповідності вимогам: Розуміння вимог відповідності ведення журналу та моніторингу в різних галузях промисловості і як забезпечити, щоб організація залишалася відповідної вимогам.

 • Моделювання і тестування загроз: дізнайтеся, як виконувати моделювання і тестування загроз для виявлення потенційних вразливостей і слабких місць у системах ведення журналу та моніторингу, а також як усунути будь-які виявлені вразливості.

 • Реагування на інциденти: розуміння ролі ведення журналу та моніторингу в реагуванні на інциденти, в тому числі як використовувати журнали для виявлення і розслідування інцидентів безпеки, а також розробити ефективні процедури реагування на інциденти.

 • Безперервний моніторинг і удосконалення: Дізнайтеся про важливість безперервного моніторингу та вдосконалення систем реєстрації та моніторингу, включаючи регулярне тестування і оцінку засобів контролю безпеки, а також впровадження нових технологій і процедур по мірі необхідності.

Вивчивши ці розділи, ви зможете отримати чітке уявлення про уразливість ILM і способи їх усунення для забезпечення безпеки даних і систем організації.

Книги з оглядом Недостатнього ведення журналу та моніторингу вразливі місця

Ось кілька книг, у яких міститься огляд і огляд уязвімостей недостатнього ведення журналу та моніторингу (ILM):

 1. "Ведення журналу та управління журналами: Авторитетне керівництво за розуміння концепцій, пов'язаних з веденням журналу і управлінням журналами" Антона Чувакина і Кевіна Шмідта: У цій книзі представлений всеосяжний огляд ведення журналу та управління журналами, включаючи вплив недостатнього ведення журналу та моніторингу на безпеку, рекомендації щодо ведення журналу та моніторингу, а також інструменти і технології для управління журналами.

 2. "Практика моніторингу мережевої безпеки: розуміння виявлення інцидентів і реагування на них" Річарда Бейтлиха: Ця книга присвячена моніторингу мережевої безпеки та реагування на інциденти, включаючи ведення журналу використання та моніторингу для виявлення інцидентів безпеки і реагування на них.

 3. "Hacking Exposed 7: секрети і вирішення мережевої безпеки" Стюарта Макклюра, Джоела Скамбрея і Джорджа Курця: У цій книзі дається огляд різних вразливостей в системі безпеки, включаючи уразливості ILM, і пропонуються практичні рішення для їх усунення.

 4. "Кібербезпека та права людини в епоху кібервійськ" Джоани Кулешу: Ця книга досліджує перетин кібербезпеки і прав людини, включаючи важливість реєстрації та моніторингу для захисту особистого життя та запобігання зловживань владою.

 5. "Основи кібербезпеки: безпека комп'ютерів і мобільних пристроїв спрощена" Джона Сэммонса: Ця книга являє собою практичне керівництво з кібербезпеки, в тому числі про важливість реєстрації та моніторингу для виявлення інцидентів безпеки і реагування на них.

Ці книги є гарною відправною точкою для більш глибокого розуміння вразливостей ILM і способів їх усунення.

Список корисних навантажень Недостатнє ведення журналу та моніторинг вразливі місця

Уразливості з недостатнім протоколюванням і моніторингом (ILM) можуть бути використані декількома способами, і існують різні корисні навантаження, які можуть бути використані для реалізації цих експлойтів. Ось кілька прикладів:

 1. Введення облікових даних: це включає в себе використання списку комбінацій імені користувача і пароля для спроби отримати доступ до системи. Корисне навантаження складається зі списку облікових даних.

 2. Впровадження SQL: це включає в себе вставку шкідливого коду SQL запит бази даних для отримання доступу до конфіденційних даних. Корисне навантаження складається з шкідливого SQL-коду.

 3. Міжсайтовий скриптінг (XSS): це включає в себе впровадження шкідливого коду на веб-сайт для крадіжки даних або виконання інших шкідливих дій. Корисне навантаження складається з шкідливого коду.

 4. Віддалене виконання коду: це включає в себе виконання шкідливого коду у віддаленій системі, зазвичай через уразливість у веб-додатку. Корисне навантаження складається з шкідливого коду.

 5. Атаки з включенням файлів: це включає в себе використання уразливості, яка дозволяє зловмисникові включити шкідливий файл на сервер. Корисне навантаження складається з файлу, який повинен бути включений.

 6. Впровадження команд: це включає в себе впровадження шкідливих команд у систему, щоб отримати над нею контроль. Корисне навантаження складається з шкідливих команд.

 7. Переповнення буфера: це пов'язано з відправкою більшої кількості даних, ніж система призначена для обробки, що призводить до збою або дозволяє зловмисникові виконати шкідливий код. Корисне навантаження складається з надлишкових даних.

 8. Атаки типу "Людина посередині": це включає в себе перехоплення даних між двома системами з метою їх крадіжки або зміни. Корисне навантаження складається з перехоплених даних.

Як бути захищеним від недостатнього ведення журналу та моніторингу вразливі місця

Правила Sigma правила брандмауера можуть бути корисними для запобігання і виявлення вразливостей недостатнього ведення журналу та моніторингу (ILM). Ось кілька прикладів правил, які можна використовувати для блокування або зупинки вразливостей ILM:

 1. Правило зберігання та моніторингу журналів: це правило вимагає ведення журналу та моніторингу критичних подій, а також зберігання журналів протягом певного періоду. Якщо журнали не зберігаються, правило може викликати попередження і заблокувати доступ до системи до тих пір, поки журнали не будуть зібрані та перевірені.

 2. Правило міжсайтового скриптинга (XSS): це правило виявляє і блокує веб-запити, що містять відомі корисні навантаження XSS. Це правило може бути реалізовано в брандмауері веб-додатків або як правила мережевої безпеки.

 3. Правило впровадження SQL: це правило блокує веб-запити, що містять корисну навантаження для впровадження SQL, не дозволяючи зловмисникам використовувати уразливості SQL-ін'єкцій у веб-додатках.

 4. Правило впровадження команд: це правило виявляє і блокує веб-запити, що містять корисну навантаження для впровадження команд, запобігаючи виконання зловмисниками шкідливих команд в системі.

 5. Правило віддаленого виконання коду: це правило блокує веб-запити, що містять шкідливий код, не дозволяючи зловмисникам виконувати код у віддаленій системі.

 6. Правило заповнення облікових даних: це правило виявляє і блокує спроби входу в систему з відомими зламаними обліковими даними, не дозволяючи зловмисникам використовувати вкрадені облікові дані для доступу до системи.

 7. Правило атаки "Людина посередині" (MitM): це правило виявляє і блокує мережевий трафік, що містить ознаки атак MitM, такі як перехоплені дані або підроблені сертифікати.

Ці правила можуть бути реалізовані в різних системах безпеки, включаючи брандмауери, системи виявлення та запобігання вторгнень (IDPS) і системи управління інформацією та подіями безпеки (SIEM), для запобігання і виявлення вразливостей ILM. Важливо постійно відстежувати і оновлювати правила, щоб забезпечити їх ефективність проти нових вразливостей і методів атак.

Заходи по пом'якшенню наслідків недостатнього ведення журналу та моніторингу вразливі місця

Ось деякі способи усунення вразливостей, пов'язаних з недостатнім веденням журналу і моніторингом (ILM):

 1. Вбудуйте правильне ведення журналу: Впровадьте правильне ведення журналу для збору і збереження журналів важливих подій і дій у вашій системі. Це допоможе виявляти та розслідувати інциденти безпеки і надасть докази відповідності вимогам.

 2. Налаштування оповіщення: налаштуйте оповіщення про критичні події безпеки, щоб отримувати повідомлення негайно при виникненні інциденту безпеки.

 3. Моніторинг журналів: регулярно переглядайте і аналізуйте журнали на предмет аномального поведінки або ознак інциденту безпеки.

 4. Аналіз доступу і привілеїв: аналізуйте рівні доступу та привілеїв і вдосконалюйте їх відповідно до принципу найменших привілеїв, щоб обмежити шкоду, заподіяну потенційним інцидентом безпеки.

 5. Застосовуйте це виправлення та оновлення безпеки: регулярно застосовуйте виправлення та оновлення безпеки до своєї системи і програмного забезпечення, щоб запобігти використання відомих вразливостей.

 6. Проводьте регулярні оцінки безпеки: Проводьте регулярні оцінки безпеки для виявлення вразливостей і потенційних інцидентів безпеки. Оцінка безпеки може бути проведена за допомогою внутрішнього та зовнішнього тестування на проникнення, сканування вразливостей або red teaming.

 7. Поповніть свій персонал: поповніть свій персонал методам безпечного кодування, обізнаності про безпеку і процедур реагування на інциденти. Мета полягає в тому, щоб розвинути культуру безпеки, здатну виявляти потенційні інциденти безпеки і реагувати на них.

 8. Використовуйте технології безпеки: Впроваджуйте технології безпеки, такі як міжмережеві екрани, системи виявлення та запобігання вторгнень (IDPS), а також системи управління інформацією та подіями безпеки (SIEM) для виявлення і запобігання вразливостей ILM.

Слідуючи цим заходів з пом'якшення наслідків, ви можете знизити ймовірність появи вразливостей ILM у вашій системі і поліпшити свої можливості з виявлення інцидентів безпеки і реагування на них.

Висновок

Проблеми, пов'язані з недостатнім протоколюванням і моніторингом (ILM) може представляти серйозну загрозу безпеці систем і даних організації. Зловмисники можуть використовувати уразливості ILM для отримання доступу до конфіденційної інформації, крадіжки облікових даних, виконання шкідливого коду і заподіяння іншої шкоди. Щоб запобігти і пом'якшити ці уразливості, важливо запровадити належне ведення журналу, оповіщення та моніторинг, аналізувати рівень доступу і привілеїв, застосовувати виправлення та оновлення безпеки, проводити регулярні оцінки безпеки, навчати персонал і використовувати технології безпеки. Слідуючи цим рекомендаціям, організації можуть знизити ризик вразливостей ILM і поліпшити свої можливості по виявленню потенційних інцидентів безпеки і реагування на них.

Інші Послуги

Готові до безпеки?

зв'язатися з нами