27 Лют, 2023

Проблеми управління криптографічними ключами

Vulnerability Assessment as a Service (VAaaS)

Tests systems and applications for vulnerabilities to address weaknesses.

Проблеми управління криптографічними ключами зверніться до проблем і проблем, пов'язаних з безпечною генерацією, зберіганням, розповсюдженням і відкликанням криптографічних ключів, які використовуються для шифрування, дешифрування і аутентифікації. Криптографічні ключі, які використовуються в різних додатках, таких як захищена зв'язок, цифрові підписи та контроль доступу. Правильне управління ключами має важливе значення для забезпечення конфіденційності, цілісності і доступності даних, захищених криптографічними ключами.

Деякі з ключових питань управління включають в себе:

 • Генерація ключів: Криптографічні ключі повинні генеруватися з використанням надійного і випадкового процесу, щоб зловмисники не могли вгадати або передбачити ключі.

 • Сховище ключів: Криптографічні ключі повинні зберігатися надійно, щоб запобігти несанкціонований доступ, крадіжку або втрату. Для захисту ключів повинні бути реалізовані фізичні і логічні засоби контролю доступу.

 • Розподіл ключів: Криптографічні ключі повинні бути надійно розподілені серед авторизованих користувачів або систем. Протоколи обміну ключами, такі як Діффі-Хеллман, RSA або криптографія на еліптичних кривих (ECC), можуть використовуватися для встановлення безпечних каналів зв'язку і розповсюдження ключів.

 • Відгук ключа: Криптографічні ключі повинні бути відкликані, коли вони скомпрометовані, загублені або більше не потрібні. Протоколи відкликання ключів, такі як Online Certificate Status Protocol (OCSP) або Certificate Revocation List (CRL), які можуть використовуватися для інформування користувачів або систем про те, що ключ більше не дійсний.

 • Резервне копіювання і відновлення ключів: Необхідно регулярно створювати резервні копії криптографічних ключів, щоб запобігти втраті даних у разі апаратного або програмного збою. Для відновлення ключів у разі збою повинні існувати процедури відновлення ключів.

Приклад уразливого коду на різних мовах програмування:


В Java:

				
					import java.security.Key;
import javax.crypto.KeyGenerator;

public class KeyGenExample {
  public static void main(String[] args) throws Exception {
   KeyGenerator keyGen = KeyGenerator.getInstance("AES");
   keyGen.init(128); // weak key size
   Key key = keyGen.generateKey();
   System.out.println(key);
  }
}

				
			


Цей Java-код генерує ключ AES зі слабким розміром ключа 128 біт, який може бути легко зламаний зловмисником. Замість цього слід використовувати більш сильний ключ розміром 256 біт.

• в Python:

				
					from Crypto.Cipher import AES

key = 'mysecretkey' # hardcoded key
cipher = AES.new(key, AES.MODE_CBC, 'This is an IV456')
plaintext = 'Hello, world!'
ciphertext = cipher.encrypt(plaintext)
print(ciphertext)

				
			


Цей код на Python використовує жорстко закодований ключ, який є вразливість системи безпеки. Жорстко закодовані ключі можуть бути легко виявлені зловмисниками і використані для розшифровки даних. Замість цього ключ повинен бути надійно створений і збережений в надійному місці, наприклад у сховищі ключів.

• в C ++:

				
					#include <openssl/rsa.h>

int main() {
  RSA *rsa = RSA_generate_key(512, RSA_F4, NULL, NULL); // weak key size
  return 0;
}

				
			


Цей код на C ++ генерує ключ RSA зі слабким розміром ключа 512 біт, який легко може бути зламаний зловмисниками. Замість цього слід використовувати більш сильний ключ розміром 2048 біт або вище.

• в Ruby:

				
					require 'openssl'

key = OpenSSL::PKey::RSA.generate(1024) # weak key size
puts key

				
			


Цей код Ruby генерує ключ RSA зі слабким розміром ключа 1024 біта, який уразливим для атак. Замість цього слід використовувати більш сильний ключ розміром 2048 біт або вище.

Приклади використання Ключових проблем управління

Слабкий Розмір ключа:

Припустимо, додаток використовує для шифрування слабкий ключ розміром 128 біт. Зловмисник може легко зламати шифр, виконавши атаку методом перебору, яка включає в себе перебір всіх можливих комбінацій ключів до тих пір, поки не буде знайдена правильна. При сучасних обчислювальних потужностях це можна зробити відносно швидко, і зловмисник може отримати доступ до конфіденційних даних.

Жорстко закодовані ключі:

Припустимо, додаток використовує жорстко задані ключі для шифрування. Зловмисник отримав доступ до коду програми, може легко знайти ключ і використовувати його для розшифровки даних. Це може бути особливо небезпечно, якщо ключ використовується для захисту конфіденційної інформації, такої як паролі або фінансові дані.

Сховище ключів:

Припустимо, додаток зберігає криптографічні ключі у вигляді звичайного тексту на сервері. Зловмисник отримав доступ до сервера, може легко вкрасти ключі і використовувати їх для розшифровки даних. Цього можна уникнути, зберігаючи ключі в надійному місці, такому як апаратний модуль безпеки (HSM) чи сховище ключів.

Розподіл ключів:

Припустимо, додаток розподіляє ключі небезпечним каналу. Зловмисник, який перехоплює обмін ключами, може отримати ключ і використовувати його для розшифровки даних. Це можна запобігти з допомогою захищених протоколів обміну ключами, таких як Transport Layer Security (TLS) або Secure Shell (SSH).

Відгук ключа:

Припустимо, програмі не вдається відкликати ключ скомпрометований. Зловмисник отримав доступ до скомпрометированному ключу, може продовжувати використовувати його для розшифровки даних навіть після того, як ключ повинен був бути відкликаний. Це можна запобігти, впровадивши належні процедури відкликання ключів, такі як використання списків скасованих сертифікатів (CRL) або протоколу онлайн-статусу сертифіката (OCSP) для інформування користувачів або систем про те, що ключ більше не дійсний.

Методи підвищення привілеїв для вирішення ключових проблем управління

Використання слабких розмірів ключів:

Зловмисник може використовувати атаку методом перебору, щоб зламати шифр, перепробувавши всі можливі комбінації ключів, поки не буде знайдена правильна. Якщо розмір ключа невеликий, зловмисник може виконати цю атаку відносно швидко, і як тільки він отримає правильний ключ, він зможе використовувати його для розшифровки даних або виконання інших шкідливих дій.

Крадіжка жорстко закодованих Ключів:

Зловмисник отримав доступ до коду програми, може виявити жорстко закодовані ключі і використовувати їх для розшифровки даних. Щоб запобігти це, ключі повинні бути надійно згенеровані і зберігатися в надійному місці, наприклад у сховищі ключів.

Крадіжка ключів з пам'яті:

Зловмисник отримав доступ до системної пам'яті, може шукати ключі, що зберігаються в пам'яті, і використовувати їх для розшифровки даних. Щоб запобігти це, ключі мають зберігатися в надійному місці, наприклад в апаратному модулі безпеки (HSM).

Перехоплення обміну ключами:

Зловмисник, який перехоплює обмін ключами, може отримати ключ і використовувати його для розшифровки даних. Щоб запобігти цьому, слід використовувати захищені протоколи обміну ключами, такі як Transport Layer Security (TLS) або Secure Shell (SSH).

Використання слабких процедур управління ключами:

Зловмисник може скористатися слабкими процедурами керування ключами, такими як неправильний відгук ключа або слабке сховище ключів. Наприклад, якщо ключ скомпрометований не відкликаний, зловмисник отримав доступ до ключа, може продовжувати використовувати його для розшифровки даних навіть після того, як він повинен був бути відкликаний. Щоб запобігти цьому, слід впровадити належні процедури управління ключами, такі як використання списків скасованих сертифікатів (CRL) або протоколу онлайн-статусу сертифіката (OCSP) для інформування користувачів або систем про те, що ключ більше не дійсний.

Загальна методологія та контрольний список з ключових питань управління

Методологія:

 1. Визначте криптографічні ключі, які використовуються досліджуваної системою або додатком: Визначте типи використовуваних ключів, включаючи симетричні і асиметричні ключі, ключі обміну ключами й інші типи криптографічних ключів.

 2. Перевірте процес генерації ключа: Переконайтеся, що криптографічні ключі генеруються з використанням безпечного генератора випадкових чисел і що довжина ключа відповідає вимогам програми.

 3. Перевірте місце зберігання ключів: переконайтеся, що криптографічні ключі зберігаються в безпечному місці, наприклад у сховищі ключів або апаратному модулі безпеки (HSM), і що вони захищені від несанкціонованого доступу.

 4. Перевірте процес розповсюдження ключів: переконайтеся, що криптографічні ключі розподіляються надійно, з використанням відповідних протоколів, таких як Transport Layer Security (TLS) або Secure Shell (SSH).

 5. Перевірка процедур відкликання ключів: Переконайтеся, що існують належні процедури відкликання ключів, такі як списки відкликаних сертифікатів (CRLS) або протокол онлайн-статусу сертифіката (OCSP), щоб інформувати користувачів або системи про те, що ключ більше не дійсний.

 6. Перевірка на витяг ключа: перевірка на витяг ключа шляхом спроби витягти криптографічні ключі з досліджуваної системи або програми. Це може включати скидання пам'яті, аналіз мережевого трафіку і інші методи.

 7. Переконайтеся, що політики і процедури управління ключами дотримуються: Переконайтеся, що політики і процедури управління ключами діють і дотримуються організацією, включаючи політики для генерації ключів, розповсюдження, зберігання, скасування та резервного копіювання.

 8. Перевірка на шифрування і дешифрування: протестуйте тестову систему або додаток, щоб переконатися, що криптографічні ключі, які використовуються правильно для шифрування і дешифрування.

 9. Виконати тестування на проникнення: виконати тестування на проникнення, щоб імітувати спробу зловмисника скористатися уразливими управління ключами.

 10. Документуйте висновки і складайте рекомендації: Документуйте всі висновки і складайте рекомендації з поліпшення методів керування ключами для зменшення вразливостей і забезпечення конфіденційності, цілісності і доступності даних, захищених криптографічними ключами.

Контрольний список:

 1. Визначте типи використовуваних криптографічних ключів, включаючи симетричні і асиметричні ключі, ключі обміну ключами й інші типи криптографічних ключів.

 2. Переконайтеся, що криптографічні ключі згенеровані за допомогою безпечної генератора випадкових чисел і що довжина ключа відповідає вимогам програми.

 3. Переконайтеся, що криптографічні ключі зберігаються в безпечному місці, наприклад у сховищі ключів або апаратному модулі безпеки (HSM), і що вони захищені від несанкціонованого доступу.

 4. Переконайтеся, що криптографічні ключі розподілені надійно, використовуючи відповідні протоколи, такі як Transport Layer Security (TLS) або Secure Shell (SSH).

 5. Переконайтеся, що існують належні процедури відкликання ключів, такі як списки відкликаних сертифікатів (CRLS) або протокол онлайн-статусу сертифіката (OCSP), щоб інформувати користувачів або системи про те, що ключ більше не дійсний.

 6. Перевірте витяг ключів, спробувавши отримати криптографічні ключі з досліджуваної системи або програми. Це може включати скидання пам'яті, аналіз мережевого трафіку і інші методи.

 7. Переконайтеся, що політики і процедури управління ключами діють і дотримуються організацією, включаючи політики для генерації ключів, розповсюдження, зберігання, скасування та резервного копіювання.

 8. Протестуйте тестову систему або додаток, щоб переконатися, що криптографічні ключі, які використовуються належним чином для шифрування і дешифрування.

 9. Виконайте тестування на проникнення, щоб імітувати спробу зловмисника скористатися уразливими управління ключами.

 10. Документуйте всі висновки і складайте рекомендації з поліпшення методів керування ключами для зменшення вразливостей і забезпечення конфіденційності, цілісності і доступності даних, захищених криптографічними ключами.

Набір інструментів для експлуатації Ключові питання управління

Ручні Інструменти:

 • OpenSSL – це широко використовуваний інструментарій з відкритим вихідним кодом, що реалізує протоколи SSL і TLS, використовувані для безпечного зв'язку через Інтернет. Він включає в себе набір інструментів командного рядка для створення криптографічних ключів та управління ними.

 • Wireshark – це аналізатор мережевих протоколів, що використовується для збору і аналізу мережевого трафіку. Він може бути використаний для аналізу мережевого трафіку і вилучення криптографічних ключів, використовуваних для шифрування і дешифрування.

 • Aircrack-ng – це набір інструментів, що використовуються для тестування бездротових мереж. Він включає в себе інструменти для перехоплення бездротового трафіку, злому ключів шифрування та інших завдань, пов'язаних з безпекою бездротового зв'язку.

 • John the Ripper – John the Ripper - це інструмент для злому паролів, використовуваний для перевірки надійності паролів. Він включає в себе набір готових модулів для злому різних типів паролів, включаючи криптографічні ключі.

 • Hydra – це інструмент для злому паролів, використовуваний для перевірки надійності паролів. Він може бути використаний для перевірки надійності паролів, використовуваних для криптографічних ключів.

 • Metasploit Framework – це широко використовуваний інструмент тестування на проникнення, використовуваний для тестування безпеки мереж і додатків. Він включає в себе набір модулів для тестування проблем управління криптографічними ключами.

 • Nmap – це інструмент для дослідження мережі та аудиту безпеки. Його можна використовувати для виявлення вузлів і служб у мережі і перевірки на наявність ключових вразливостей управління.

Автоматизовані інструменти:

 • Burp Suite – це інструмент тестування безпеки веб-додатків. Він включає в себе набір модулів для тестування вразливостей управління ключами в веб-додатках.

 • SQLMap – це автоматизований інструмент, використовуваний для тестування вразливостей SQL-ін'єкцій у веб-додатках. Він включає в себе модулі для тестування вразливостей керування ключами, пов'язаних з шифруванням бази даних.

 • Nessus – це сканер вразливостей, використовуваний для тестування безпеки мереж і систем. Він включає в себе модулі для тестування вразливостей управління ключами.

 • OpenVAS – це сканер вразливостей з відкритим вихідним кодом, що використовується для тестування безпеки мереж і систем. Він включає в себе модулі для тестування вразливостей управління ключами.

 • Nikto – це сканер вразливостей веб-додатків, що використовується для тестування безпеки веб-додатків. Він включає в себе модулі для тестування вразливостей управління ключами.

 • ZAP – це сканер безпеки веб-додатків з відкритим вихідним кодом, що використовується для тестування безпеки веб-додатків. Він включає в себе модулі для тестування вразливостей управління ключами.

 • Retina – це сканер вразливостей, використовуваний для тестування безпеки мереж і систем. Він включає в себе модулі для тестування вразливостей управління ключами.

 • Metasploit Pro – є комерційною версією платформи Metasploit, яка включає додаткові функції для тестування безпеки мереж і систем, включаючи уразливості управління ключами.

 • OpenSCAP – це інструмент забезпечення відповідності вимогам безпеки з відкритим вихідним кодом, що використовується для тестування безпеки систем. Він включає в себе модулі для тестування вразливостей управління ключами.

 • GVM – це інструмент управління уразливими з відкритим вихідним кодом, що використовується для тестування безпеки мереж і систем. Він включає в себе модулі для тестування вразливостей управління ключами.

 • AppScan – це сканер вразливостей веб-додатків, що використовується для тестування безпеки веб-додатків. Він включає в себе модулі для тестування вразливостей управління ключами.

 • Qualys – це сканер вразливостей, використовуваний для тестування безпеки мереж і систем. Він включає в себе модулі для тестування вразливостей управління ключами.

 • Nexpose – це сканер вразливостей, використовуваний для тестування безпеки мереж і систем. Він включає в себе модулі для тестування вразливостей управління ключами.

Загальна перерахування слабких місць (CWE)

CWE-320: Помилки керування ключами – цей недолік відноситься до помилок, допущених при обробці, генерації, зберіганні і використанні криптографічних ключів, які можуть призвести до порушення конфіденційності і цілісності конфіденційних даних.

• CWE-326: недостатня надійність шифрування – цей недолік відноситься до використання алгоритмів шифрування або ключів, які занадто слабкі, щоб забезпечити адекватний захист від несанкціонованого доступу або підробки.

• CWE-327: використання непрацюючого або небезпечного криптографічного алгоритму – цей недолік відноситься до використання криптографічних алгоритмів, які, як відомо, уразливі або не працюють, що може призвести до компрометації конфіденційних даних.

• CWE-328: оборотний однобічна хеш - ця слабкість відноситься до використання оборотних односторонніх хеш–функцій, які можуть бути використані зловмисниками для відновлення вихідних даних з хеша.

• CWE-329: не випадкові IV в режимі CBC – цей недолік відноситься до використання режиму шифрування з ланцюжком блоків шифрування (CBC) без використання випадкового вектора ініціалізації (IV), що може призвести до компрометації конфіденційних даних.

• CWE-330: використання недостатньо випадкових значень – цей недолік відноситься до використання недостатньо випадкових значень, таких як передбачувані або статичні значення, які можуть поставити під загрозу безпеку криптографічних ключів та інших конфіденційних даних.

• CWE-331: недостатня ентропія – цей недолік відноситься до використання недостатньою ентропії при генерації криптографічних ключів або інших випадкових значень, що може зробити ключі або значення більш передбачуваними і їх легше вгадати.

• CWE-332: недостатній розмір або надійність ключа – цей недолік відноситься до використання криптографічних ключів, які занадто короткі або слабкі, щоб забезпечити адекватний захист від атак методом перебору або інших форм криптографічних атак.

• CWE-333: використання небезпечного криптографічного сховища – ця слабкість відноситься до небезпечного зберігання криптографічних ключів або інших конфіденційних даних, які можуть бути використані зловмисниками для крадіжки ключів або даних.

• CWE-334: невеликий простір випадкових значень – цей недолік відноситься до використання невеликого простору випадкових значень при генерації криптографічних ключів або інших випадкових значень, що може зробити ключі або значення більш передбачуваними і їх легше вгадати.

CVE, пов'язані з ключовими питаннями управління

CVE-2017-8332 – Була виявлена проблема на пристроях Securifi Almond, Almond + і Almond 2015 з прошивкою AL-R096. Пристрій надає користувачеві можливість блокувати ключові слова, що передаються у веб-трафіку, щоб діти не могли переглядати контент, який може бути визнаний небезпечним, використовуючи веб-інтерфейс управління. Схоже, що пристрій не реалізує який-небудь механізм захисту від міжсайтового скриптинга, який дозволяє зловмисникові обдурити користувача, який увійшов у веб-інтерфейс управління, для виконання збереженої корисного навантаження міжсайтового скриптинга в браузері користувача та виконання будь-якого дії на пристрої, що надається веб-інтерфейсом управління.

Ключові питання управління подвиги

 • Heartbleed – Уразливість в OpenSSL, яка дозволяє зловмисникам отримувати конфіденційну інформацію з пам'яті порушених систем, включаючи криптографічні ключі та інші конфіденційні дані.

 • DROWN – Уразливість в SSLv2, яка дозволяє зловмисникам розшифровувати сеанси TLS, використовуючи той же закритий ключ, що і порушене сервер.

 • POODLE – Уразливість в SSLv3, яка дозволяє зловмисникам використовувати доповнює протокол oracle і розшифровувати SSL-трафік, включаючи конфіденційні дані і криптографічні ключі.

 • РОКУ – Уразливість в реалізації генерації пари ключів RSA у криптографічного бібліотеці, яка може дозволити зловмиснику використовувати закритий ключ RSA і відновити відповідний відкритий ключ.

 • Logjam – Уразливість в протоколі обміну ключами Діффі-Хеллмана, яка дозволяє зловмисникам знизити рівень шифрування сеансу і потенційно перехоплювати або змінювати зашифрований трафік.

 • КРАК – Уразливість в протоколі WPA2, що використовується в мережах Wi-Fi, яка дозволяє зловмисникам перехоплювати і розшифровувати мережевий трафік, включаючи конфіденційні дані і криптографічні ключі.

 • ЭФАЙЛ – Уразливість в протоколах шифрування електронної пошти OpenPGP і S / MIME, яка дозволяє зловмисникам розшифровувати зашифровані повідомлення електронної пошти, використовуючи недоліки в реалізації протоколів.

 • Удачливый13 – Уразливість в протоколі TLS, яка дозволяє зловмисникам використовувати тимчасові відмінності в розшифровці зашифрованого трафіку і відновлювати відкритий текст повідомлення.

 • BEAST – Уразливість в реалізації режиму шифрування Cipher Block Chaining (CBC) у SSL/TLS, яка дозволяє зловмисникам розшифровувати конфіденційні дані і криптографічні ключі.

 • Sweet32 – Уразливість в шифрі 3DES, яка дозволяє зловмисникам використовувати використання невеликого розміру блоку і виконати атаку на день народження, щоб відновити ключ шифрування.

Практикуючись в тестуванні на Ключові питання управління

Налаштування тестового середовища – Створіть середовище тестування, яка дуже схожа на виробничу середу, включаючи веб-додатки, бази даних, сервери і інші компоненти. Це дозволить вам протестувати ключові проблеми управління в контрольованій і безпечної середовищі.

Використання вразливих додатків – Використовуйте навмисно вразливі додатки, такі як DVWA, Mutillidae і WebGoat, для практичного тестування ключових проблем управління. Ці програми призначені для імітації поширених вразливостей, включаючи ключові проблеми управління.

Використовуйте методи ручного тестування – Практикуйте методи ручного тестування для виявлення проблем з керуванням ключами, таких як використання небезпечних криптографічних алгоритмів, слабкі ключі і недостатня ентропія. Ви можете використовувати різні інструменти, такі як Burp Suite, OWASP ZAP і Nmap, щоб допомогти вам у тестуванні.

Використовуйте інструменти тестування – Використовуйте інструменти автоматичного тестування, такі як Nessus, OpenVAS і Qualys, для автоматичного сканування тестового середовища на наявність ключових проблем управління. Ці інструменти допоможуть вам швидко виявити ключові проблеми управління і розставити пріоритети в зусиллях по усуненню неполадок.

Практика використання вразливостей – Як тільки ви визначите ключові проблеми управління, потренуйтеся використовувати їх, щоб краще зрозуміти потенційний вплив на вашу систему. Ви можете використовувати такі інструменти, як Metasploit і BeEF, щоб перевірити ефективність захисту від ключових проблем управління.

Будьте в курсі останніх тенденцій – Будьте в курсі останніх тенденцій і методів, пов'язаних з ключовими питаннями управління. Відвідуйте тренінги, читайте блоги і беріть участь в онлайн-спільнотах, щоб залишатися в курсі виникаючих загроз і контрзаходів.

Для вивчення Ключових питань управління

Вивчення криптографічних алгоритмів – Почніть з вивчення різних криптографічних алгоритмів, їх сильних і слабких сторін. Ви повинні бути знайомі з симетричним і асиметричним шифруванням, хешуванням, цифровими підписами та протоколами обміну ключами.

Вивчіть кращі практики управління ключами – Дізнайтеся про кращі практики управління ключами, таких як генерація ключів, зберігання, поширення і відгук. Ви повинні бути знайомі з різними системами управління ключами та їх компромісами, а також з різними стандартами шифрування і їх вимогами.

Ознайомтеся з галузевими керівними принципами та стандартами – Ознайомтеся з галузевими керівними принципами та стандартами, такими як NIST SP 800-57, ISO / IEC 27001 і PCI-DSS. Ці документи містять рекомендації з передовим методам управління ключами, включаючи генерацію, зберігання та використання криптографічних ключів.

Практика роботи з уразливими додатками – Практичне тестування ключових проблем управління з використанням навмисно вразливих додатків, таких як DVWA, Mutillidae і WebGoat. Ці програми призначені для імітації поширених вразливостей, включаючи ключові проблеми управління.

Використовуйте інструменти тестування – Використовуйте різні інструменти, такі як Burp Suite, OWASP ZAP, Nessus і Metasploit, для тестування ключових проблем управління. Ці інструменти можуть допомогти вам виявити уразливості і потенційні вектори атак.

Відвідуйте тренінги і конференції – Відвідуйте тренінги і конференції, щоб дізнатися про останні тенденції і методи, пов'язаних з ключовими питаннями управління. Ці заходи дають можливість поспілкуватися з іншими професіоналами і повчитися у експертів у цій області.

Беріть участь в онлайн-спільнотах – Беріть участь в онлайн-спільнотах, таких як Reddit's /r /crypto і / r / netsec, щоб обговорювати ключові питання управління і вчитися в інших професіоналів у цій галузі.

Книги з оглядом ключових питань управління

"Криптографічний інженерія: принципи проектування та практичне застосування" Брюс Шнайер, Нільс Фергюсон і Тадаєсі Коно – У цій книзі представлено всебічний огляд криптографії, включаючи управління ключами і пов'язані з цим питання.

"Прикладна криптографія: протоколи, алгоритми і вихідний код на мові Сі" Брюс Шнайер – Ця класична книга охоплює принципи і практику криптографії, включаючи управління ключами та інші важливі питання.

"Введення в сучасну криптографію" Джонатан Кац і Ієгуда Линделл – Ця книга охоплює основи сучасної криптографії, включаючи управління ключами, і підходить як для початківців, так і для досвідчених професіоналів.

"Інженерія безпеки: керівництво по створенню надійних розподілених систем" Росс Андерсон – Ця книга являє собою всеосяжне керівництво по створенню захищених систем, включаючи управління ключами та інші важливі питання безпеки.

"Довідник з прикладної криптографії" Альфред Менезес, Підлогу К. ван Оршот і Скотт А. Ванстоун – Ця книга являє собою всеосяжний довідник по криптографії, включаючи управління ключами та суміжні питання.

"Кодова книга: наука секретності від Стародавнього Єгипту до квантової криптографії" Саймон Сінгх – Ця книга представляє історичний погляд на криптографію і охоплює управління ключами і пов'язані з цим питання.

"Криптографія для розробників" Тому Сен–Дені - Ця книга являє собою практичне керівництво по криптографії, включаючи управління ключами та пов'язані з ними питання, спеціально призначені для розробників програмного забезпечення.

"Мережева безпека з допомогою OpenSSL" Джон Виега, Метт Месьє, і Правир Чандра – Ця книга являє собою практичне керівництво з мережевої безпеки, включаючи управління ключами з використанням OpenSSL.

"Довідник по криптографії на еліптичних і гиперэллиптических кривих" автор: Генрі Коен, Герхард Фрей, Роберто Аванзи, Крістоф Доче, Таня Ланге, Кім Нгуєн – Ця книга охоплює теорію і практику криптографії на еліптичних кривих, включаючи управління ключами і пов'язані з цим питання.

"Створення безпечного ключа" Колін Бойд і Аніш Матуриа – У цій книзі представлено всебічний огляд протоколів створення безпечних ключів, включаючи управління ключами і пов'язані з цим питання.

Список корисних навантажень Ключові проблеми управління

 1. Корисні навантаження SQL-ін'єкцій – Ці корисні навантаження можуть бути використані для отримання конфіденційної інформації, включаючи ключі і сертифікати, з вразливою бази даних.

 2. Корисне навантаження XSS – Ці корисні навантаження можуть бути використані для крадіжки конфіденційної інформації з уразливого веб-додатки, включаючи ключі і сертифікати.

 3. Корисне навантаження при обході каталогів – Ці корисні навантаження можуть бути використані для доступу до файлів за межами кореневого каталогу web, потенційно дозволяючи зловмиснику отримати доступ до ключів і сертифікатами, що зберігаються на сервері.

 4. Корисні навантаження для атаки грубої силою – Ці корисні навантаження можуть бути використані для підбору паролів або ключів, щоб отримати доступ до системи або мережі.

 5. Заповнення корисного навантаження атаки oracle – Ці корисні навантаження можуть бути використані для використання додаткових вразливостей oracle в криптографічних протоколах, потенційно дозволяючи зловмиснику відновити ключі або іншу конфіденційну інформацію.

 6. Корисне навантаження при підробці сертифікатів – Ці корисні навантаження можуть використовуватися для створення підроблених сертифікатів або маніпулювання існуючими сертифікатами з метою обходу засобів контролю безпеки або отримання несанкціонованого доступу.

 7. Корисне навантаження для атаки SSL/ TLS – Ці корисні навантаження можуть бути використані для використання вразливостей в протоколах SSL/ TLS, потенційно дозволяючи зловмиснику перехоплювати зашифрований трафік або маніпулювати ним.

 8. Криптографічний протокол знижує корисну навантаження – Ці корисні навантаження можуть бути використані для пониження версії криптографічних протоколів, що потенційно дозволяє зловмисникові обійти засоби контролю безпеки або перехопити конфіденційну інформацію.

 9. Корисні навантаження атаки на зіткнення хешей – Ці корисні навантаження можуть бути використані для використання вразливостей колізії хешей, потенційно дозволяючи зловмиснику згенерувати підроблений ключ або сертифікат.

 10. Корисне навантаження атаки "Людина посередині" – Ці корисні навантаження можуть використовуватися для перехоплення і зміни трафіку між клієнтом і сервером, що потенційно дозволяє зловмисникові вкрасти ключі або іншу конфіденційну інформацію.

Як бути захищеним від ключових проблем управління

 1. Використовуйте надійні і унікальні паролі для всіх ключів і сертифікатів і регулярно міняйте їх.

 2. Використовувати багатофакторну аутентифікацію для захисту від несанкціонованого доступу до ключів і сертифікатами.

 3. Використовуйте захищену систему керування ключами, яка забезпечує надійне шифрування, контроль доступу і аудит.

 4. Вбудуйте безпечний протокол обміну ключами, такий як Діффі-Хеллман або Еліптична крива Діффі-Хеллмана, для захисту від атак перехоплення ключів.

 5. Використовуйте довірений центр сертифікації для видачі сертифікатів і управління ними, а також впроваджуйте списки відгуку сертифікатів для швидкого відкликання скомпрометованих сертифікатів.

 6. Регулярно відстежуйте і аналізуйте журнали використання ключів, щоб виявити будь-яку підозрілу активність.

 7. Вбудуйте строгий контроль доступу, щоб обмежити тих, хто має доступ до ключів і сертифікатами.

 8. Використовуйте апаратні модулі безпеки (HSM) для захисту ключів і сертифікатів від фізичних атак.

 9. Регулярно оновлюйте і виправляйте програмне і мікропрограмне забезпечення, що реалізує криптографічні протоколи, для запобігання відомих вразливостей.

 10. Навчіть співробітників і користувачів передовим методам управління ключами та криптографії, в тому числі того, як виявляти потенційні інциденти безпеки і повідомляти про них.

Заходи щодо пом'якшення ключових управлінських проблем

 1. Вбудуйте надійну систему керування ключами, яка включає надійне шифрування, безпечне сховище і належний контроль доступу.

 2. Використовуйте надійні сторонні служби і постачальників для управління ключами і сертифікатами.

 3. Регулярно міняйте ключі і сертифікати і стежте за тим, щоб вони зберігалися надійно.

 4. Вбудуйте багатофакторну аутентифікацію для доступу до систем управління ключами.

 5. Відстежуйте журнали використання ключів і регулярно проводите аудит систем управління ключами на предмет потенційних вразливостей.

 6. Використовуйте апаратні модулі безпеки (HSM) для захисту ключів і сертифікатів від фізичних атак.

 7. Вбудуйте строгий контроль доступу, щоб обмежити тих, хто має доступ до ключів і сертифікатами.

 8. Використовуйте безпечні протоколи обміну ключами, такі як Діффі-Хеллман або Еліптична крива Діффі-Хеллмана, для запобігання атак з перехопленням ключів.

 9. Використовуйте довірені центри сертифікації для видачі сертифікатів і управління ними, а також впроваджуйте списки відгуку сертифікатів для швидкого відкликання скомпрометованих сертифікатів.

 10. Будьте в курсі останніх вразливостей і кращих практик у сфері управління ключами та криптографії, а також регулярно оновлюйте і виправляйте програмне і вбудоване ПЗ, що реалізує криптографічні протоколи.

Висновок

Ключові питання управління є найважливішими проблемами безпеки для організацій, що використовують криптографію для захисту конфіденційної інформації. Ці проблеми можуть призвести до компрометації ключів і сертифікатів, що може призвести до несанкціонованого доступу, витоку даних і інших інцидентів безпеки.

В цілому, вирішення ключових питань управління має вирішальне значення для збереження конфіденційності, цілісності і доступності конфіденційної інформації, і організаціям слід приділяти пріоритетну увагу інвестування у надійні системи управління ключами і впровадження передових методів для зниження цих ризиків.

Інші Послуги

Готові до безпеки?

зв'язатися з нами