Послуги

Аудит Безпеки
Azure
як Сервіс

Ознайомтеся з нашими рішеннями Azure Security та дізнайтеся, як ми можемо захистити середовище Azure вашої системи від потенційних загроз.
Аудит безпеки Azure

Що таке аудит безпеки Azure?

Аудит безпеки Azure - це перевірка заходів кібербезпеки та засобів контролю, що застосовуються для захисту середовища Azure вашої організації.

Він призначений для виявлення будь-яких вразливостей або ризиків, які можуть існувати в середовищі Azure, та надання рекомендацій щодо вирішення цих питань.

Процес аудиту зазвичай включає перевірку конфігурації безпеки інфраструктури, програм і даних Azure, а також оцінку політик і процедур кібербезпеки організації.

Регулярні аудити безпеки Azure допомагають організаціям гарантувати, що їхнє середовище Azure захищене та відповідає галузевим стандартам і найкращим практикам.

Безпека Azure несе у собі

Аудит безпеки Azure

Безпеку ваших даних

Безпека даних забезпечує захист даних, що зберігаються в середовищі Azure. Наприклад, шифрування даних, маскування даних і класифікацію даних.

Аудит безпеки Azure

Безпека додатків

Безпека додатків захищає програми, що працюють у середовищі Azure, зокрема брандмауери веб-додатків, засоби тестування безпеки додатків, а також забезпечує безпечні методи кодування.

Аудит безпеки Azure

Безпека мережі

Мережева безпека захищає мережеву інфраструктуру Azure, зокрема брандмауери, віртуальні приватні мережі (VPN) і групи мережевої безпеки.

Як ми проводимо аудит безпеки Azure

Аудит може проводитися вручну або з використанням автоматизованих інструментів. Результати аудиту, як правило, документуються у вигляді звіту, в якому описуються будь-які виявлені під час пентесту проблеми або вразливості, а також рекомендації щодо покращення безпеки середовища Azure.

Azure Security Tools

Наші Сертифікації

Cybersecurity Certification
Cybersecurity Certification
Cybersecurity Certification
Cybersecurity Certification
Cybersecurity Certification
Cybersecurity Certification
Cybersecurity Certification
Cybersecurity Certification

Замовити послугу

Аудит Безпеки Azure

    Інші Послуги

    Готові до безпеки?

    зв'язатися з нами