21 Вер, 2023

Етичний злам: як тестування на проникнення допомагає зміцнити кібербезпеку

У наш час, коли інформаційні технології проникають у кожен аспект нашого життя і бізнесу, кібербезпека стає пріоритетним завданням. Неминуча присутність цифрових систем і даних у сучасному бізнесі дає величезні переваги, але вона також несе в собі ризики, пов'язані з кіберзагрозами. Саме тут на сцену виходить тестування на проникнення.

Визначення тестування на проникнення

Тестування на проникнення (або "пен-тестінг") - це процес систематичної перевірки інформаційних систем, застосунків і мереж на наявність вразливостей і потенційних загроз з боку зловмисників. Цей метод активного тестування використовується для відтворення реальних атак і оцінки рівня безпеки організації.

У рамках тестування на проникнення етичні хакери (також відомі як "білі капелюхи") проводять серію контрольованих атак, щоб виявити слабкі місця, які можуть бути використані зловмисниками. Важливо підкреслити, що етичні хакери діють з дозволу компанії та відповідно до законів і стандартів.

Важливість кібербезпеки для сучасних компаній

Для сучасних компаній кібербезпека стала невід'ємною частиною довгострокової стратегії. Загрози, пов'язані з кібератаками, включають потенційні ризики для конфіденційності даних, фінансової стабільності та репутації компанії. Порушення конфіденційності даних може призвести до серйозних наслідків, включно з витоком конфіденційної інформації, фінансовими втратами і втратою довіри клієнтів.

З огляду на динаміку кіберзагроз і постійно мінливі методи атак, компанії повинні постійно вдосконалювати свої заходи безпеки. Тестування на проникнення стає незамінним інструментом в арсеналі безпеки, даючи змогу компаніям виявляти й усувати вразливості до того, як ними скористаються зловмисники.

У наступних розділах ми детально розглянемо, як тестування на проникнення допомагає компаніям зміцнити свою кібербезпеку і захиститися від потенційних загроз.

Процес тестування на проникнення: Етапи та методології

Етапи тестування на проникнення

Процес тестування на проникнення охоплює низку чітко структурованих кроків, спрямованих на виявлення вразливостей і оцінку безпеки інформаційних систем. Нижче наведено огляд основних етапів, які входять до процесу тестування на проникнення:

  1. Information Gathering (Reconnaissance). Цей етап починається зі збору інформації про цільову систему або мережу. Це охоплює пошук відкритих портів, визначення служб, збір інформації про домени і співробітників компанії.

  2. Vulnerability Analysis. На цьому етапі дослідники аналізують отриману інформацію, щоб виявити потенційні вразливості. Це охоплює сканування вразливостей і аналіз конфігурації системи.

  3. Exploitation. На цьому етапі дослідники намагаються використати виявлені вразливості для проникнення в систему або мережу. Мета - продемонструвати, що вразливість дійсно може бути використана зловмисниками.

  4. Maintaining Access. Якщо дослідникам вдалося отримати доступ до системи, вони можуть спробувати зберегти її для подальших досліджень. Це допомагає зрозуміти, наскільки складно зловмиснику зберегти контроль над системою.

  5. Reporting. Після завершення тестування дослідники складають докладний звіт, що містить опис знайдених вразливостей, способів їхньої експлуатації та рекомендації щодо усунення.

Популярні методики тестування на проникнення

Існує кілька популярних методологій тестування на проникнення, які допомагають структурувати процес тестування і забезпечують послідовність у підході. Деякі з них включають:

Керівництво по тестуванню OWASP

Цей посібник, розроблений Open Web Application Security Project (OWASP), присвячений тестуванню веб-додатків і включає широкий набір методик та інструментів.

Стандарт виконання тестування на проникнення (PTES)

PTES - це сучасна і велика методологія, яка охоплює всі аспекти тестування на проникнення, включно з процесом, документацією та звітністю.

Спеціальна публікація NIST 800-115

Ця методологія, розроблена Національним інститутом стандартів і технологій (NIST), містить посібник із планування та проведення тестування на проникнення.

Вибір методології залежить від конкретних цілей тестування і характеристик організації.

Підходи до тестування на проникнення

Опис різних типів випробувань на проникнення:

Тестування на проникнення також можна класифікувати залежно від рівня інформації, яку мають у своєму розпорядженні тестувальники про цільову систему. Це призводить до трьох основних моделей тестування: тестування "білої скриньки", "сірої скриньки" і "чорної скриньки".

Тестування чорної скриньки

У цій моделі тестувальники мають обмежену інформацію про систему та оцінюють її без попереднього знання внутрішніх механізмів. Тестувальники діють так, наче б вони були зовнішніми зловмисниками, намагаючись знайти вразливості на основі загальнодоступної інформації та стандартних методів атаки.

Тестування сірих скриньок

Ця модель знаходиться між тестуванням "білої скриньки" і тестуванням "чорної скриньки". Тестувальники мають деяку інформацію про систему, але не повну картину. Це може включати доступ до документації або часткове знання конфігурації системи. Тестування "сірої скриньки" дає змогу більш ефективно досліджувати систему порівняно з тестуванням "чорної скриньки", але не надає повного доступу, як під час тестування "білої скриньки".

Тестування білої скриньки 

Цей тип тестування передбачає повний доступ до внутрішніх механізмів системи. Тестувальники можуть аналізувати вихідний код, архітектуру і конфігурацію системи. Це дає змогу виявити вразливості, які можуть залишитися непоміченими за інших моделей тестування. Тестування "білої скриньки" вимагає глибшого розуміння системи і може передбачати співпрацю з внутрішніми командами розробників.

Коли і який тип тестування застосовувати

Вибір між тестуванням "білої скриньки", "сірої скриньки" і "чорної скриньки" залежить від цілей і контексту тестування. Ось фактори, які можуть вплинути на вибір:

Тестування "чорної скриньки" - Ефективний для перевірки зовнішніх атак і оцінки вразливостей, якими можуть скористатися зовнішні зловмисники. Використовується в тих випадках, коли інформація про систему обмежена.

Тестування "сірих ящиків" - Підходить, коли є деяка інформація про систему, але немає повного доступу. Ефективний для оцінки як внутрішніх, так і зовнішніх атак, коли часткове знання системи може бути корисним.

Тестування "білої скриньки" - Застосовується, коли потрібне повне розуміння системи та її внутрішніх механізмів. Часто використовується для тестування безпеки додатків і оцінки внутрішніх мереж.

Звіт про тестування на проникнення

Важливість документування результатів тестування

Документування результатів тестування на проникнення є невід'ємною частиною процесу і має вирішальне значення для безпеки організації. Звіт про тестування на проникнення дає компанії огляд виявлених вразливостей і проблем безпеки, що допомагає їй зрозуміти ризики та небезпеки. Він також допомагає визначити пріоритетність усунення вразливостей, що дає змогу ефективно розподілити ресурси та зусилля. Крім того, результати тестування допомагають ухвалювати обґрунтовані рішення щодо підвищення рівня кібербезпеки і можуть бути обов'язковими для дотримання норм і законів залежно від галузі та нормативних вимог.

Приклади типових вразливостей, виявлених під час тестування на проникнення

Тестування на проникнення може виявити широкий спектр вразливостей і проблем безпеки. Нижче наведено більш докладний опис деяких типових вразливостей, які можуть бути виявлені під час тестування:

Слабкі паролі та неефективна аутентифікація

Паролі, які легко вгадати або зламати, можуть зробити організацію легкою мішенню для зловмисників. Тестування дає змогу виявити слабкі паролі, відсутність політики складності паролів і неадекватні заходи аутентифікації.

Уразливості веб-додатків

Веб-додатки часто піддаються різним атакам. Це може бути SQL-ін'єкція, коли шкідливий код впроваджують у запити до бази даних, або міжсайтовий скриптинг (XSS), коли шкідливі скрипти виконуються на стороні користувача, що може призвести до витоку даних.

Застаріле або не оновлене програмне забезпечення

Програмне забезпечення та операційні системи, які не оновлюються регулярно, можуть містити відомі вразливості, які легко можуть використовувати зловмисники. Тестування дає змогу виявити застаріле програмне забезпечення та допомогти в плануванні оновлень.

Недостатня безпека мережі

Погано налаштовані мережеві пристрої, неадекватні брандмауери та неправильні правила доступу можуть залишати проломи для несанкціонованого доступу. Тестування може виявити проблеми конфігурації та допомогти підвищити рівень безпеки мережі.

Слабкий захист від соціальної інженерії

Атаки на основі соціальної інженерії можуть бути дуже ефективними, якщо співробітники не проінформовані та не навчені належним чином. Тестування може включати оцінку готовності співробітників до таких атак і може підтримати зусилля з навчання безпеки.

(Детальніше про вразливості в системах ви можете прочитати тут)

Висновок

Тестування на проникнення відіграє ключову роль у сучасному ландшафті кібербезпеки, і його значення для захисту інформаційних систем організацій не можна недооцінювати. У цій статті ми підкреслили кілька найважливіших моментів, пов'язаних із тестуванням на проникнення.

Тестування на проникнення дає змогу організаціям:

Виявлення вразливостей і слабких місць у своїх системах до того, як вони стануть мішенню для зловмисників.

Оцінювати та підвищувати ефективність своїх заходів і стратегій безпеки.

Дотримуйтесь норм і стандартів кібербезпеки, що особливо важливо в конкретних галузях.

Успішні приклади демонструють, як тестування на проникнення може запобігти значним кібератакам і захистити інформацію та репутацію організації.

Ми закликаємо всі компанії інвестувати в тестування на проникнення як найважливіший засіб забезпечення кібербезпеки. Регулярне тестування та усунення виявлених вразливостей допомагають запобігти потенційним загрозам і забезпечити стабільність та надійність інформаційних систем.

У світі, де кібератаки стають дедалі витонченішими та небезпечнішими, тестування на проникнення залишається одним із найефективніших способів захисту від кіберзагроз. Не пропустіть можливість убезпечити свою організацію за допомогою цього найважливішого інструменту.

Інші Послуги

Готові до безпеки?

зв'язатися з нами