07 Тра, 2024

Аудит блокчейну в кібербезпеці: Ключові кроки та рекомендації

блокчейнВведення

У сучасному світі технологія блокчейн стала невід'ємною частиною багатьох бізнес-процесів, і її використання продовжує зростати. Однак разом зі зростанням упровадження блокчейну зростає і важливість забезпечення безпеки цієї технології. У цій статті ми розглянемо процес аудиту блокчейну в контексті кібербезпеки та ключові кроки, необхідні для забезпечення безпеки та цілісності блокчейн-систем.

1. Аналіз архітектури блокчейну

Під час аудиту блокчейн-системи першим важливим кроком є проведення всебічного аналізу її архітектури. Це передбачає вивчення різних компонентів, з яких складається мережа блокчейн, щоб зрозуміти, як вони функціонують і взаємодіють один з одним. Розглянемо докладніше деякі ключові компоненти:

Протоколи консенсусу

Протоколи консенсусу відіграють життєво важливу роль у забезпеченні того, що всі вузли мережі блокчейн досягають згоди щодо поточного стану реєстру. Різні мережі блокчейн використовують різні механізми консенсусу, такі як Proof of Work (PoW), Proof of Stake (PoS) або Delegated Proof of Stake (DPoS).

 • Proof of Work (PoW): This protocol requires nodes, known as miners, to solve complex mathematical puzzles to validate transactions and create new blocks. PoW is known for its security but is also energy-intensive.
 • Proof of Stake (PoS): In a PoS system, validators are chosen to create new blocks based on the number of coins they hold and are willing to “stake” as collateral. PoS is considered more energy-efficient but requires a high level of trust in validators.
 • Delegated Proof of Stake (DPoS): DPoS combines the benefits of PoW and PoS by allowing coin holders to vote for delegates who validate transactions and produce blocks on their behalf. DPoS aims to achieve both decentralization and scalability.

Дуже важливо ретельно проаналізувати протокол консенсусу, який використовується в системі блокчейн, щоб оцінити його безпеку, масштабованість, децентралізацію і стійкість до різних атак, таких як подвійне витрачання або атака 51%.

Смарт-контракти

Смарт-контракти - це самодостатні контракти із заздалегідь визначеними правилами, закодованими в блокчейні. Вони автоматично виконують транзакції при виконанні певних умов, не потребуючи посередників. Смарт-контракти є наріжним каменем децентралізованих додатків (DApps) і уможливлюють різні варіанти використання, включаючи автоматизовані платежі, управління ланцюгами поставок і децентралізовані фінанси (DeFi).

Під час аудиту важливо ретельно перевірити код смарт-контракту на наявність потенційних вразливостей і недоліків безпеки. До найпоширеніших вразливостей смарт-контрактів належать атаки на повторний вхід, цілочисельні переповнення/недоповнення та несанкціонований контроль доступу. Аудитори використовують інструменти статичного аналізу, перегляд коду та методи формальної верифікації для виявлення та усунення цих вразливостей.

Таким чином, аналіз архітектури блокчейну передбачає вивчення протоколів консенсусу для забезпечення цілісності мережі та оцінку смарт-контрактів на предмет вразливостей безпеки для захисту від зловмисних експлойтів. Цей ретельний аналіз закладає основу для надійної та безпечної системи блокчейн.

2. Оцінка вразливості

Після проведення ретельного аналізу архітектури блокчейну наступним важливим кроком є оцінка вразливостей системи. Це передбачає виявлення потенційних слабких місць і ризиків для безпеки, які можуть поставити під загрозу цілісність і функціональність мережі блокчейн.

Інструменти для сканування вразливостей

Інструменти сканування вразливостей є важливими інструментами, які використовуються аудиторами для систематичного сканування системи блокчейн на наявність потенційних проблем безпеки. Ці інструменти використовують різні методи для виявлення вразливостей, в тому числі:

 • Network Scanning: Assessing the network infrastructure for open ports, misconfigurations, and potential entry points for attackers.
 • Application Scanning: Analyzing the blockchain application layer for vulnerabilities in smart contracts, web interfaces, APIs, and other components.
 • Database Scanning: Checking the database layer for vulnerabilities such as SQL injection, data leakage, or unauthorized access.

Використовуючи інструменти сканування вразливостей, аудитори можуть виявити широкий спектр проблем безпеки, включаючи вразливості шифрування, неправильні конфігурації та вразливості в коді смарт-контрактів. Ці інструменти надають комплексний огляд стану безпеки блокчейн-системи та допомагають визначити пріоритети для усунення недоліків.

Аналіз коду смарт-контрактів

Смарт-контракти, незважаючи на свою потужність, схильні до вразливостей, які можуть бути використані зловмисниками для компрометації системи блокчейн. В процесі аудиту аудитори проводять детальний аналіз коду смарт-контракту, щоб виявити потенційні проблеми з безпекою, в тому числі:

 • Reentrancy Attacks: Exploiting recursive calls within smart contracts to manipulate state variables and execute unauthorized transactions.
 • Переповнення / Недостатній потік цілих чисел: Taking advantage of arithmetic operations to overflow or underflow integer variables, leading to unexpected behavior.
 • Authorization Flaws: Identifying incorrect access control mechanisms that allow unauthorized users to execute privileged operations or access sensitive data.

Аудитори використовують різні методи, такі як перегляд коду, статичний аналіз та формальна перевірка, щоб ефективно виявляти та зменшувати вразливості смарт-контрактів. Крім того, аудитори можуть використовувати спеціалізовані інструменти та фреймворки, розроблені спеціально для аналізу безпеки смарт-контрактів, щоб забезпечити всебічне охоплення.

Отже, оцінка вразливостей відіграє вирішальну роль у виявленні та зменшенні потенційних ризиків безпеки в системі блокчейн. Використовуючи інструменти сканування вразливостей і проводячи ретельний аналіз коду смарт-контрактів, аудитори можуть підвищити рівень безпеки мережі блокчейн і захистити її від зловмисних експлойтів.

3. Розробка стратегій безпеки

Після виявлення вразливостей у системі блокчейн аудитори співпрацюють з компаніями для розробки комплексних стратегій безпеки, спрямованих на захист системи від потенційних загроз. Ці стратегії охоплюють низку заходів, спрямованих на підвищення загального рівня безпеки мережі блокчейн.

Посилення автентифікації та авторизації

Одним з основних аспектів розробки стратегії безпеки є посилення механізмів автентифікації та авторизації. Це передбачає впровадження надійних протоколів автентифікації та механізмів контролю доступу для перевірки особи користувачів і регулювання їхнього доступу до системних ресурсів. Деякі ключові рекомендації включають:

 • Багатофакторна аутентифікація (MFA): Implementing MFA protocols to require users to provide multiple forms of identification, such as passwords, biometric data, or security tokens, before gaining access to the blockchain system.
 • Role-Based Access Control (RBAC): Adopting RBAC policies to assign specific roles and privileges to users based on their responsibilities within the organization, thereby limiting access to sensitive data and functionalities.

Посилюючи механізми автентифікації та авторизації, компанії можуть зменшити ризик несанкціонованого доступу та захистити конфіденційну інформацію від потенційних витоків.

Шифрування даних

Ще одним важливим аспектом розробки стратегії безпеки є впровадження надійних механізмів шифрування даних для захисту конфіденційної інформації, що зберігається в системі блокчейн. Шифрування перетворює відкриті дані на зашифровані, що робить їх нечитабельними для неавторизованих суб'єктів. Деякі ключові рекомендації включають

 • End-to-End Encryption: Implementing end-to-end encryption protocols to encrypt data at its source and decrypt it only upon reaching its intended destination, thereby preventing unauthorized interception or eavesdropping.
 • Data Masking: Employing data masking techniques to conceal sensitive information by replacing it with fictitious or obfuscated data, thereby limiting access to confidential data while preserving its usability for authorized users.

Впроваджуючи надійні механізми шифрування даних, компанії можуть захистити конфіденційну інформацію від несанкціонованого доступу та забезпечити конфіденційність і цілісність даних, що зберігаються в системі блокчейн.

Підсумовуючи, можна сказати, що розробка стратегій безпеки має важливе значення для підвищення загального рівня безпеки системи блокчейн. Посилюючи механізми автентифікації та авторизації і впроваджуючи надійні протоколи шифрування даних, компанії можуть знизити ризик несанкціонованого доступу і захистити конфіденційну інформацію від потенційних порушень.

Висновок

Аудит блокчейн-систем з точки зору кібербезпеки є життєво важливим для забезпечення цілісності та безпеки даних. Завдяки ретельному аналізу архітектури, оцінці вразливостей та розробці стратегії безпеки аудитори захищають блокчейн-мережі від загроз.

Вивчаючи консенсусні протоколи та смарт-контракти, виявляються та усуваються вразливості. За допомогою інструментів сканування та аналізу коду виявляються та усуваються ризики, запобігаючи експлоітам та несанкціонованому доступу.

Спільні стратегії безпеки, такі як посилення автентифікації та шифрування, посилюють безпека блокчейну. Багатофакторна автентифікація, контроль доступу на основі ролей та методи шифрування знижують ризики та захищають дані.

По суті, аудит блокчейну наголошує на проактивній безпеці для захисту мереж у цифрову епоху. Дотримання найкращих практик забезпечує стійкість до нових загроз, захищаючи системи блокчейн на довгострокову перспективу.

Інші Послуги

Готові до безпеки?

зв'язатися з нами